Budžet Memorijalne komisije JOB za 2024. godinu  (predlog)


1. Redovne komemoracije u okviru 2024. godine

Komemoracija/povod

Stavka

Ukupni iznos 3550e=415.000

Opis

Novi Sad, 23.01.2024.

Venac, putni troškovi

100e

Polaganje venaca na komemoraciji žrtvama racije u Novom Sadu. Prisustvo članova Memorijalne komisije JOB

Kragujevac, 26.01.2024. (povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta)

Putni troškovi

100e

Prisustvo članova Memorijalne komisije JOB konferenciji u Šumaricama povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, poseta spomenicima i groblju

Beograd, 27.01.2024.

Venac (3 komada: državna komemoracija na Sajmištu, Topovske šupe, Jabuka), putni troškovi

200e

Polaganje venaca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na naznačenim lokacijama

Skopje, Pirot, mart 2024.

Autobuski prevoz za 1-2 osobe, noćenje, venac

500e

Polaganje venaca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoracijama na naznačenim lokacijama

Beograd/Donja Gradina, 28.04.2024.

Venac (3 komada), troškovi prevoza

150e

Polaganje venaca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoracijama na naznačenim lokacijama

Beograd, 10.05.2024.

Dan sećanja na žrtve Holokausta u BGD

Venac (3 komada)

700e

Polaganje venaca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoracijama povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu na dve lokacije na Sajmištu, kao i kod spomenika u Savamali uz propratni program akademije

Đakovo, prvi vikend u junu 2024.

Venac, prevoz

500e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji na naznačenoj lokaciji

Subotica, 16.06.2024.

Venac, prevoz

300e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji na naznačenoj lokaciji

Zrenjanin, avgust 2024.

Venac, prevoz

100e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji na naznačenoj lokaciji

Ledine, septembar 2024.

Venac, prevoz

100e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji na naznačenoj lokaciji

Beograd  7. oktobar
Hamas- Izrael

 

300e

Komemoracija u opstini, posluzenje, umetnici?

Jajinci,  prva nedelja oktobra 2024.
državna komemoracija

Venac

50e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na državnoj komemoraciji na naznačenoj lokaciji

Zasavica, 15.10.2024.

Venac, prevoz

100e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji na naznačenoj lokaciji

Beograd, 20.10.2024.

Dorcol

Venac

50e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji kod spomenika “Menora u plamenu”

Beograd, 09.11.2024.

Kristalnacht

Venac

50e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji povodom obeležavanja godišnjice stradanja u Kristalnoj noći

Beograd, 11.11.2024.

WWI

Venac  (2 komada)

100e

Polaganje venaca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu

Beograd, 08.12.2024.

odvođenje Jevrejki

Venac

50e

Polaganje venca i prisustvo članova Memorijalne komisije JOB na komemoraciji na Sajmištu, povodom obeležavanja godišnjice masovnog odvođenja Jevrejki iz koncentracionog logora na Sajmištu


2. Postavljanje komemorativnih tabli na još neobeleženim mestima stradanja

Tabla

Stavka

Ukupni iznos
2100E=246.000

Opis

Ledine

Izrada i postavljanje table

300e

Izrada i postavljanje table na mestu stradanja Jevreja tokom Holokausta u Ledinama

Rakovica

Izrada i postavljanje table

300e

Izrada i postavljanje table na mestu stradanja Jevreja tokom Holokausta u Rakovici

Beograd Sinagoge

Izrada dve table, restauracija postojece (dekalog)

500E

Rabini koji su radili u sinagogama pre rata

Zasavica

obnova spomen ploce

1000 e

dve table koje treba restaurirati

3. Obeležavanje godišnjica           2400E=281.000

Obeležavanje stogodišnjice smrti Neti Munk, 8. april

Poseta groblju, svečano veče sa programom u JKC-u: razgovori o društvenom doprinosu Neti Munk, muzičke tačke.

500e

Venac za groblje, honorari za goste, svečano posluženje

Obeležavanje stogodišnjice rođenja Enriko Josifa, 1. maj

Svečani koncert u JKC-u

500e

Honorari za učesnike, svečano posluženje

Obeležavanje 30 godina od smrti Lavoslava Lacija Kadelburga, 12 dec

Poseta groblju svečano komemorativno veče u JOB-u

300e

Venac za groblje, svečano posluženje

Obeležavanje 80 godina od rođenja Drite Tutunović, 22. juli 

Svečano veče sa programom u JKC-u u saradnji sa Institutom Cervantes i horom “Braća Baruh”; muzičke tačke

500e

Honorari za goste i muzičare, svečano posluženje

Obeležavanje 90. rođendana Dejana Čavića, 10. septembar 

Svečano veče sa programom posvećenom Dejanu Čaviću u JKC-u, muzičke tačke

300e

Honorari za učesnike i muzičare, torta, svečano posluženje

Obeležavanje godišnjice rođenja Nandora Glida, 12. decembar

Svečano veče posveceno Nandoru Glidu, razgovor i muzičke tačke

300e

Honorari za goste i muzičare, svečano posluženje


4. Mapiranja mesta stradanja Jevreja u Beogradu – višegodišnji projekat

-          ideja za projekat u trajanju od tri godine, s tim da se, prema odluci JOB, može uraditi i samo prva faza (2024. godina), samo prva i druga faza, ili sve tri faze projekta

-          osim plana za 2024. godinu, za ovaj projekat priložen je i kratak opis aktivnosti za 2025. i 2026. godinu, kako bi celina projekta mogla adekvatnije biti sagledana i stavljena na razmatranje

-          aktivnosti vezane za 2025. i 2026. godinu označene su sivom bojom

-          značaj projekta ogleda se u njegovom informacionom i edukativnom potencijalu, kao i u doprinosu postojećim materijalima značajnim za razumevanje problema antisemitizma u lokalnom i širem kontekstu

Aktivnost

Aktivnosti/stavka

Ukupni iznos

3400E=398.000

Opis

Prva faza istraživanja: arhivsko istraživanje (2024)

Rad istraživača

(4 istraživača)

800e po istraživaču

 

Ukupno 3200e

Temeljno istraživanje koje bi popisalo i sortiralo nalaze vezane za mesta stradanja Jevreja u Beogradu. Za istraživanje se u ovoj fazi koriste bibliografske jedinice (knjige, zbornici radova, časopisi, dokumenti) . Ova faza istraživanja ima za cilj sagledavanje dokumentarno dostupnih saznanja vezanih za stradanje Jevreja u Beogradu. Istraživači bi bili odabrani na predlog Memorijalne komisije JOB, uz saglasnost nadležnih institucija JOB. Prednost pri izboru istraživača imali bi članovi i članice JOB sa adekvatnim istraživačkim i akademskim veštinama.

Dizajn i izrada papirne mape (2024)

 

200e

Izrada papirne mape kao prototipa kasnijih, digitalnih mapa mesta stradanja Jevreja u Beogradu. Papirna mapa, odnosno njene kopije, mogu poslužiti u informativne i edukativne svrhe. Papirna mapa je namenjena za aktivnosti JOB-a koje se tiču istorije i sećanja (edukacije, informisanja, predavanja), kao i za zainteresovane istraživače i posetioce dešavanja vezanih za istoriju Holokausta i jevrejske zajednice u Beogradu. Čitavo istraživanje poslužilo bi za izradu digitalne interaktivne mape, što bi bio projekat Memorijalne komisije za 2025. godinu.

Ukoliko JOB bude zainteresovan, na temelju istraživanja sprovedenog u 2024. godini, u 2025. godini može nastati i knjiga ili štampani sadržaj u dogovorenom obimu.

Druga faza istraživanja: terensko istraživanje (2025)

Rad istraživača

(4 istraživača)

U slučaju zainteresovanosti JOB troškovi bi bili preciznije predloženi u finansijskom planu za 2025. godinu

Terensko istraživanje uključivalo bi intervjue sa

A) istoričarima i drugim istraživačima koji su se do sada bavili istorijom jednog ili više mesta stradanja Jevreja u Beogradu

B) Preživelima ili drugom generacijom preživelih

Cilj terenskog istraživanja jeste da kvalitativno dopuni kvantitativne i dokumentarne podatke iz prve faze istraživanja.

Dizajn interaktivne digitalne mape (2025)

U slučaju zainteresovanosti JOB troškovi bi bili preciznije predloženi u finansijskom planu za 2025. godinu

Interaktivna digitalna mapa bila bi dostupna online, i uz mapu mesta stradanja Jevreja u Beogradu uključivala bi i dodatne podatke dobijene iz druge faze istraživanja, uz saglasnost sagovornika. Time bi ova mapa mogla biti efektno interaktivno učilo, kao i alat za informisanje istraživača i zainteresovanih. 

Treća faza istraživanja:  rad na pisanju knjige ili pisanog materijala drugog tipa – u odnosu na zainteresovanost JOB (2026)

Izdavanje knjige

U slučaju zainteresovanosti JOB troškovi bi bili preciznije predloženi u finansijskom planu za 2026. godinu

 

5. Podrška omladinskim memorijalnim aktivnostima: posete lokalitetima od važnosti za jevrejsku istoriju u Srbiji  

500e = 58.000

6. Podrška članovima memorijalne komisije za usavršavanje: kotizacije i troškovi vezani za seminare sa temom sećanja na Holokaust

900e=105.000

7. Podrška edukativnim seminarima za jevrejsku omladinu u organizaciji udruženja Haver Srbija

 

A. Mini seminari:

1. Jevrejska kultura/tradicija/identitet

2. Antisemitizam

3. Holokaust

 

B. Podrška saradnji organizacije Haver Srbija i Nacionalne biblioteke Izraela u pripremi izložbe o antisemitizmu čiji će vodiči biti omladinci koji prođu kroz mini-seminare (stavka A)

Stavke:

 

Troškovi vezani za mini-seminare

 

Štampanje izložbe

Iznos

 

1000e = 117,000

8. Tura “Jevrejski Beograd”  Angazovati: vodic + pevac + osvezenje + sekjuriti  140 e po turi 10 tura je 1400 e=164.000

9. Nepredvidjeni troškovi 300 e = 35.000

 

UKUPAN BUDŽET MEMORIJALNE KOMISIJE JOB ZA 2024. GODINU: 300+1400+1000+900+500+3400+2400+2100+3550=15,550 eura = 181.900 dinara