Jevreji streljani na Ledinama 17. IX 1941

Na Ledinama je streljano 187 Jevreja i 53 komunista, ovo je lista napravljena prema Banjičkoj knjizi zatvorenika.

 

234. Špicer Marko, trgovački putnik: rodj. 7. VI 1875, Petrovgrad od oca Mar i majke Berte; neoženjen; sa stanom u ul. Knez Miletinoj br. 6, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

235. Rado Emil, trgovac, rodj. 11. IX 1901. u Vršcu; od oca Jovana i majke Julke; razveden; sa stanom u ul. Đorda Vašingtona 40, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

236. Rado Žiga, pekar; rođ. 28. X 1883. u Vršcu; od oca Jovana i majke Julke, rod. Hirš; oženjen, žena Sara, deca Danilo i Vera; sa stanom u ul. Zeleni venac br. 10, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

237. Mordehaj Nisim, privatni činovnik; rođ. 14. VIII 1892. u Beogradu; od oca Marka i majke Rifke, rod. Ada nja: oženjen, žena Rebeka, deca Marko i Solomon; sa stanom u ul. Cara Uroša br. 9, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

238. Judić Urijel, Štampar; rod. 2. VIII 1896. u Leskovcu; od oca Hajima i majke Ore, rod. Ruso; oženjen, žena Rifka (rod. Kabiljo), dete Hajim; sa stanom u ul. Skadarskoj br. 27/11, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. Jevrejski logor Zemun.

239. Mandil Benjamin, trgovački pomočnik; rod. 6. VI 1897. u Nišu; od oca Solomona i majke Buke, rod. Mandild); neoženjen; sa stanom u ul. Cara Uroša br. 9. Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941 Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

240. Menaše Jomtof (Jomtov), privatni činovniki rod. 5.1 1882. u Pirotu od oca Bencijona i majke Rahele od Bahar (Baruh); oženjen, žena Ernestina sa stanom Qul Kapetan Mišinoj br. 24, Beograd Jevrejan. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

241. Menaše Josip, posrednik; rođ. 2. I 1881. u Pirotu; od oca Bencijona i majke Rahele, rod. Baruh; oženjen, žena Beja, deca Bernat i Zana; sa stanom u ul. Džordža Vašingtona br. 1, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

242. Pinkas Rafallo, bivši trgovac rod. 29. X 1888. u Beogradu; od oca Hajima i majke Sultane, rod. Tajtacak ozenjen, žena Sofija, deca Sultana i Fankica; sa stanom u ul.Jovanovoj br. 9, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

243. Izrael Avram, služitelj; rođ. 13. V 1881. u Novom Pazaru; od oca Isaka i majke Sovči, rod. Baruh; oženjen, žena Mazala, deca Mento i Hana; sa stanom u ul. Princa Evgenija br. 9, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

244. Zunana Rahamin, trgovački pomoćnik; rođ. 1. XII 1896. u Požarevcu; od oca Gavre i majke Klare, rod. Danon; oženjen, žena Sara, deca Rafailo, Gavra i Klara; sa stanom u ul. Gosp. Jovanova br. 2/11, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

245. Adut Isak, obućar; rođ. 5. V 1905. u Sabcu; od oca Natana i majke Rifke, rod. Demajo; neoženjen; sa stanom u ul. Stevana Visokog br. 1, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. U levreiski logor Zemun.

246. Klajn David, trgovac; rođ. 4. I 1893. u Rumenki; od oca Jakova i majke Natalije, rođ. Levenberger, oženjen, žena Matilda, deca Nika i Klara; sa stanom u ul. Kneza Pavla br. 64, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

247. Bril Aleksandar, instalater; rod. 24. IX 1886. u Turkve. Madarska; od oca Martina i majke Laure, rod. Svarc; oženjen žena Ela, dete Stevan; sa stanom u ul. Kosmajskoj br. 45, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

248. Štern Izidor, privatni činovnik, rod. 19. VI 1881. u Vrstu od oca Jakova i majke Katarine, rod. Goldštajn, oženjen, fena Aranka decaj Gabrijela, Malvina, Ružica i Jelenasa stanom u ul. Princa Evgenija 13. Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

249. Beraha Solomon, privatnionovnik rod. 25 V 1861 Protu, od oca Moja majke Rahele rod. Baruh razveden deca Rašeta. Makso Zelma stanom u ul. Strahinjica bana 74 Beograd, Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

250. Abinun Avram rodj. 4 VI 1878. u Beogradu od oca Isaka i majke Estere, rod. Afar oženjen, žena Rena deca Leon Isak Anula i Šimon, sa stanom u ul. Džordja Vašingtiona 14 Beograd Jevrejin, U logor dosao 14 IX 1941 Odveden: 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

251. Almuzlino M. Andjelko, radnik, rod. 1875, u Beogradu od oca Arama Moše majke Roze, rod. Adanja, oženjen žena Rifka deca Bukica Streja, Moša, Vencija, Rašela Sabitaj Berta, stanom u Kosmajskoj br. 39. Beograd Jevrejin došao 10 IX 1941 Odveden od SS 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

252. Šugar Dezider trgovački putnik rod. 23. II 1887. U Stari Becej od oca Leapolda, majke Regine neoženjen, sa stanom Gundulicev venac br. 33, Beograd, Jevrejin - U logor došao 14.IX 1941 Odveden 17 IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

253. Demajo David, bivši crkvenjak, rod. 27. XII 1893 u Beogradu od oca Solomona i majke Lenke, rod. Levi, oženjen žena Linda, deca Samuilo. Avram, Sofija i Matilda- sa stanom u Zmaja od Noćaja 5 Beograd, Jevrejin. Ulogor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

254. Adanja Avram, trgovački putnik rod. 6. XI 1895. U Beogradu od oca Isaka majke Rakile, rod. Jakovljevic: oženjen, žena Ziata, deca Ela (Rahela), Isaki Ezra, sa stanomu u Kraljice Natalije br. 15. Beograd: Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

255. Avramović Naftali, trgovačka pomočnik, rod. 23. XI 1906. u Beogradu, od oca Jakova i majke Matilde, rod. Levi, ozenjen dena Paula rod. Altarac; sa stanom u ul. Kneginje Ljubice br. 27. Beograd; Jevrejin. Ulogor došao 14 IX 1941 Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski Logor Yemun

256. Benvenisti Isidor (Izrael), penzioner,rod 31.X 1890. u Beogradu, od oca Mode imajke Bukas, rod. Bencijon oženjen, žena Djoja Bukica Benjamin., deca Moša, Isak i Josif sa stanom u ul Sibinjanin Janka br. 13, Beograd, Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. U Jevrejski logor Zemun

257. Avramović Moša, trgovački pomoćnik rod. 1.IV 1902. u Beogradu od oca Hajima i majke Estere, rod. Nahmijas: neoženjen sa stanom u ul. Strahinjića bana br. 41, Beograd, Jevrejin U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

258. Amar Leon (Juda), bivši posrednik, rod. 31. I 1880. u Beogradu, od oca Isaka i majke Rakile, rod. Almuli neoženjen sa stanom u ul. Cara Dušana br. 16, Beograd Jevrejin U logor došao 14.IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. u J L Zemun

259. Zonenštajn Leon, privatni činovnik, rod. 20. VI 1907. u Osijeku; od oca Zige i majke Alise, rod. Kraizir: neoženjen; sa stanom u ul. Kosmajskoj br. 19, Beograd, U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

260. Demajo Josif, bivši trgovački pomočnik: rod. 15. VIII 1876. u Kostur, Grčka od oca Isaka i majke Bule, rod. Ruso; udovac, deca Bojana, Rašela i Majir; sa stanom u Ul. Visokog Stevana br. 1, Beograd, Jevrejin U logor došao 14. IX 1941 Odveden 17. IX 1941 u Jevrejski logor Zemun

261. Demajo Samuel, trgovački pomočnikrod. 29. VI 1895. u Beogradu; od oca Jakova i majke Sofije (Simha). rod. Koen: neoženjen; sa stanom u ul. Fijanovoj br. 6, Beograd; Jevrejin U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

262. Adanja Mata, bivši trgovac, rod. 28. XII 1879. U Nišu; od oca Jakova i majke Rahele, rod. Adanja; ozenjen, žena Ester, deca Jakov, Rafajlo, Sarina i Dora; sa stanom u ul. Jevremovoj br. 56, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

263. Adut Avram, poslužitelj; rod. 15. I 1884. u Beogradu, od oca Natana i majke Rifke, rod. Demajo: oženjen, žena Vinuča, deca Dona, Moša i Rifka; sa stanom u ul. Visokog Stevana br. 2a, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. U Jevrejski logor Zemun

264. Melamed Moric Moša, krojač veša; rod. 9. I 1881. Beogradu, od oca Solomona Samuela i majke Sare, rod. Adanja; oženjen, žena Juliska, deca Samuilo i Jakov; sa stanom u Jevrejskoj br. 4, Beograd Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

265. Beraha Nisim, radnik; rod. 5. V 1899. god. u Leskovcu; od oca Celebona i majke Bukice Mazal, rod. Nahmijas; oženjen, žena Lea Elijas, dete Matilda; sa stanom u ul. Izrailjeva br. 6, Beograd Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrej ski logor Zemun

266. Konfino Nisim, trgovački pomočnik: rod. 6. V 1880. u Pirotu: od oca Bencijona i majke Bulise, rod. Kario oženjen, žena Regina (Adanja Streja), deca Bukica, Zlata i Gizela; sa stanom u ul. Skadarskoj br 27, Beograd Jevrejin U logor došao 14 IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

267. Karić Miša, tipograf, rod. 11. XI 1880. u Nišu, od oca Haima i majke Beje, rod. Berta; ozenjen, žena Matilda, deca Mika, Josif. Berta Žanka; sa stanom u ul. Zmaja od Nocaja br. 13, Beograd: Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrej ski logor Zemun

268. Mošić Gerson, bivši trgovac: rod. 15. III 1876 u Nišu: od oca Moše i majke klare, rod. Mandil ozenjen, žena Klara, deca Isak, Moša i Avram: sa stanam u ul. Jevremovoj br. 44, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941 u Jevrejski logor Zemun

269. Demajorović Lazar, bivši trgovac rod. 12. 1884 u Beogradu; od oca Davida i majke Vinuele, rod. Bahar oženjen, žena Sarafina, deca David i Stela, sa stanom u Princa Evgenija br. 2. Beograd: Jevrejin U logor-došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

270. Mandil Jakov, poslužitelj; rođ. 19. V 1881. u Nišu; od oca Sabitaj i majke Venezije, rod. Demajo; oženjen, žena Bukica, deca Bora, Vinko, Rafailo, David i Bojka; sa stanom u ul. Jovanovoj br. 5, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

271. Pesah Naftali, hauzmajstor; rođ. 15.V 1885. u Beogradu; od oca Isaka i majke Simhe, rod. Almozlino; oženjen, žena Rebeka (rođ. Tuvi], deca Isak i Mika; sa stanom u ul. Bosanskoj br. 13, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. U Jevrejski logor Zemun.

272. Amar Rafailo, privatnik, rod. 24. IX 1887. u Beogradu; od oca Isaka i majke Rahele, rod. Almuri; neoženjen, sa stanom u ul. Maršala Pilsudskog br. 38, Beograd; Jevrejins  U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

273.Jontović Isak, bivši trgovac, rod. 11. VI 1888. u Sapcu; od oca Rubena i majke Estere, rod. Demajo: oženjen, žena Ilona, deca Šona, Eržibet i Rudolf; sa stanom u ul. Braće Ribnikara br. 30, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

274. Nahmijas Samuilo, staklorezac, rod. 14. V 1881. u Valjevu; od oca Haima i majke Klare, rod. Nahmijas oženjen, žena Vinka (rod Gedelja), deca Klara, Sela i Haim sa stanom u ul. Novosadskoj br. 6, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. 1941. u Jevrejski logor Zemun

275. Frajdenfeld Evgenije, trgovački zastupnik: rod. 25. IX 1897. u Kragujevcu: od oca Bernharta i majke Antonije, rod. Majer, oženjen, zena Lili, deca Edita i Vera; sa stanom u ul. Toplicin venac br. 12, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

276. Kabiljo Jahiel, tapetar: rod. 2. I 1882. u Bijeljini, od oca Mole i majke Sinjore, rod. Nisim ozenjen, žena Bukica (rod. Benaroja), deca Flora i Sinjora; sa stanom u Visokog Stevana br. 12, Beograd: Jevrejin U logor-došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

277. Hasim Alfred, bivši trgovac: rod. 8. IV 1870. u Beogradu, od oca Josifa i majke Mirjam, rod. Alfandar: oženjen žena Sojka sa stanom u ul. Strahinjica bana br 19. Beograd Jevrejin U logor-došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

278. Demajo Mato, invalid; rođ. 15.II 1887. u Beogradu; od oca Rakima i majke Peršade, rođ. Gabaj, oženjen; sa stanom u ul. Bosanskoj br. 13, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941, u Jevrejski logor Zemun.

279. Levi Aron Isak, gombolar; rođ. 15. X 1886. u Carigradu; od oca Isaka i majke Gizele, rođ. Erenprajs; oženjen Alađem Mazal; sa stanom u ul. Braće Ribnikara br. 28, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

280. Kario Isak, trgovački putnik; rođ. 13. IV 1909. U Leskovcu; od oca Haima i majke Matilde, rođ. Hason; neoženjen sa stanom u ul Despota Djurdja br 6, Beograd Jevrejin U logor došao 14.IX 1941 Odveden 17. IX 1941. U Jevrejski logor Zemun

281. Gutman Nandor, bankar rodj 7 XII 1884 u Beogradu od oca Alberta i majke Berte rod, Polak, razveden sa stanom ul Palmotićevoj br 10, Beograd: Jevrejin U logor došao 14 X 1941 Odveden 17. IX 1941. u Jevrej ski logor Zenu (Ime bivše žene Sidonija Lebl)

282. Miler Eduard, privatni cinovnik rod 9. 1912. U Beogradu od oca Moke (Mihael) i majke Klare, rodj. Kovo oženjen žena Stela (Estera Levi) sa stanom u ul Strahinjića bana br 4 Beograd Jevrejin U logor dosao 14 IX 1941. Nedostaju podaci o sudbini zatočenika poste dolaska u logor – dalje*)

283. Grinberger Mor, krojač rodj. 15. IX 1879. U Crvenki od oca Ignjata i majke Sofije, rod. Augenfeld: oženjen žena Paula, deca Elizabeta i Lili sa stanom u Vlajkovicevoj 30/11 Beograd Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

284. Anaf Samuilo, carinski posrednik: rod 4. X 1882. U Pozarevcu od oca Avrama i majke Rifke, rodj. Atijas; oženjen žena Rifka, sa stanom u ul. Gospodar Jevremovoj br 30, Beograd Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

285. Frajdenfeld Josif, trgovacki zastupnik; rod. 28. V 1904. u Kragujevcu od oca Bernharda i majke Antonije. rod. Majer oženjen. žena Margita sa stanom u ul. Knez Mihailovoj br. 35. Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941 Odveden od SS 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

286. Danon Sima Solomon, trgovac rod. 2 V 1901. u Brčko, od oca Isaka i majke Rahele, rod. Levi oženjen, žena Rašela Varon deca Rika i Isak  sa stanom u ul. Drinčicevoj br. 24, Beograd Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17.IX 1941, u Jevrejski logor Zemun

287. Nahum Jakov, trgovački putnik rod 1. IX 1900. U Beogradu od oca Binje i majke klare, rod. Nisim: oženjen žena Ana Hana Albaharil, deca Benjamin i Rutica sa stanom u ul Kneginje Ljubice br. 21a, Beograd; Jevrejin U logor došo 14 X 1941 Odveden 17 x 1941. u Jevrejski logor Zemun

288. Blau Jaša, trgovački putnik od 16.I 1894. u Zemunu od oca Morica i majke Julije, rod. Polak oženjen žena Emilia sa stanom u ul Zahumskoj br. 8. Beograd, Jevrejin U logor dosao 14. IX 1941. Odveden 17 IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

289. Hercog Rudolf trgovacki zastupnik rod. 13. VI 1882 u Vukovaru: od oca Sandora i majke Bine, rod. Cajzel oženjen, žena Johana, sa stanom u ul. Cara Uroša br. 42 Beograd, Jevrejin U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

290. First Leopold, trgovacki zastupnik, rod. 15.11.1880. u Bistričani (Bistročaj). od oca Mikše i majke Rozalije, rod. Rajfeld oženjen, žena Ela, deca Lujza, Fridrih i Rene, sa stanom u ul. Hilendarskoj br. 30, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941 Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

291. Kon Aleksandar, bivši trgovački putnik: rod. 14 II 1880. u Putinci, od oca Sime i majke Tereze: oženjen, žena Tilda, (deca) Emil, Marko i Ružica; sa stanom u ul. Kraljice Marije br. 109, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941 Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

292. Rozencvajg Edo, trgovački pomoćnik; rod. 26. IX 1890. u Jagodnjak od oca Kolomana i majke Marije: oženjen, Oto i Lili sa stanom u ul. Karadordevoj br. 3, Beograd Jevrejin. Ulogor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

293. Gal Nandor M. Aleksandar, trgovački putnik: rod. 14. VIII 1894. u Stari Bečej: od oca Marka i majke Irine, oženjen, žena Hercog Jelena, sin Oto Ivan i Pavle, sa stanom u ul. Karadordevoj br. 69. Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

294. Munk Robert, privatni činovnik: rod. 7. VII 1906. u Beogradu, od oca Manojla i majke Ele (Rozental): neoženjen; sa stanom Rige od Fere broj 4, Beograd, Jevrejin.U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17.IX 1941, u Jevrejski logor Zemun

295. Rozenberg Rihard, učitelj igranja; rod. 27.XII 1890. u Velikoj Kikinds od oca Sigmunda i majke Jelene: neozenjen sa stanom Kondina br. 26/11, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

296. Demajo Josip, bivši trgovac rod. 10. I 1874. U Beogradu od oca Davida i majke Streje lEstrejal: udovac sa stanom u ulici Zmaj od Nocaja br. 16, Beograd: Jevrejin  U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

297. Varon Aron, trgovac električne centrale; rođ. 9. V 1890. u Nišu; od oca Rubenai majke Rahil; neoženjen; sa stanom u ulici Zmaj od Noćaja br. 8, Beograd, Jevrejin U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevreski logor Zemun.

298. Alt Oskar, trgovački agent; rođ. 15. Il 1892. u Sremskoj Mitrovici, od oca Eduard i majke Johane, rod. Gril; oženjen, žena Roža (rođ. Baruh, deca] Johana, Kalman Eduard; sa stanom u ul. Kralja Petra broj 42, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941: u Jevrejski logor Zemun

299. Albala Moša, trgovački pomoćnik; rođ. 9. VI 1902. u Kragujevcu; od oca Isaka i majke Lenke; oženjen, žena (Lea Baruh), Isak; sa stanom u ul. Dušanova br. 14, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941: u Jevrejski logor Zemun

300. Gris Leopold, radnik; rođ. 12. Il 1902. u Gradačac od oca Sigmunda i majke Justine, rođ. Primser neoženjen; sa stanom u ul. Francuska 38a, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941: u Jevrejski logor Zemun

301. Gris Jene, privatni činovnik; rođ. 18. I 1899. u Gradačacu; od oca Sigmunda i majke Justine; oženjen, Gizela, Leo i Aleksandra; sa stanom u ul. Knez Pavla 79, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

302. Frukter Jovan, apsolvent filosofije; rođ. 8. XII 1918, u Vršcu; od oca Desidera i majke Tereze, rođ. Dojč; neoženjen; sa stanom u ul. Budimska br. 5/III, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941: u Jevrejski logor Zemun

303. Garan Ernest, inžinjer građevine; rođ. 30. IV 1891.u Banj. Had(!); od oca Julius i majke Šarlota, rođ. Aust; oženjen, žena Kaja (Katarina Frajdenfeld], deca Olga i Branka; sa stanom u ul. Knez Mihailova 35, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

304. Cadik Danon, nosač; rodj. 1876 u Brčkom star 75 godina; od oca Haima žena i majke Merijam, rođ. Levi; oženjen, žena Alhalel Amada, deca Soloman, Mirjam, Rahela, Avram, Moša Benko i Leon; sa stanom u ul. Sazonova 5, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941: u Jevrejski logor Zemun

305. Finci David, trgovački pomoćnik; rođ. 25. VII 1879. u Beogradu; od oca Jakova i majke Neti (Bukas), rođ. Korderon; neoženjen; sa stanom u ul. Jevrejska broj 21, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

306. Pijade Hesnija, stoličar; rođ. 2. II 1888. u Beogradu, od oca Danila [Danijel] i majke Dane, (rod. Kalderon) udovac, bez dece; sa stanom u ul. Jovanova br. 3, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. [*]

307. Ajgemont (Ajgenmaht) Jakov, sodadžija; rod. 11.VI 1895. u Tuzli; od oca Isidora i majke Karolina, rod. Štajn; razveden, bez dece; sa stanom u ul. Kralja Aleksandra 310a, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

308. Vajnberger David, krojač; rođ. 11. VII 1899. u Pančevo; od oca Vilmena i majke Line, rođ. Gluk; oženjen, žena Ilonka; sa stanom u ul. Čika Ljubina br. 7, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

309. Sabitaj Burlan, sitničar; rođ. 11.VI 1888. u Beogradu; od oca Josifa i majke Mirjana, rođ. Semu; udovac, deca Josif i Isak; sa stanom u ul. Cara Uroša br. 16, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

310. Ašerović Zdravko [Izrailo], bakalin; rođ. 18. IX 1883. u Pirotu; od oca Uroš [Avram] i majke Oru, rođ. Čivona; oženjen, žena Olga (Alkalaj), deca Matilda, Debora, Avra, Sara i Pera; sa stanom u ul. Lomina br. 23, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

311. Beraha Biti Benvinisti, trgovački zastupnik; rođ. 28. X 1887. u Beogradu; od oca Moša i majke Perla, rođ. Albala; oženjen, žena Rašela, Rahel Bat Avram , dete Perla; sa stanom u ul. Kralja Petra broj 70, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevreski logor Zemun.

312. Majirović Bora, krojač; rod. 3. XII 1885. u Nišu; od oca Majira i majke Rifke, rođ. Levi; oženjen, žena Sofija, deca Miar Nisim Isak sa stanom u Jevrejskoj 16 Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

 313. Demajo Samuilo, tašnarski radnik, rod. 22. VIII 1922. u Beogradu, od oca Isaka i majke Dore, rod. Azriel: neoženjen, sa stanom u ul. Cara Dušana broj 14, Beograd, Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

314. Hajon Gavrilo (Gavriel), učenik gimnazije; rod. 7. VIII 1924. u Beogradu; od oca Arona i majke Berta, rod. Testa; neoženjen; sa stanom u ul. Despota Durda broj 6, Beograd Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. na rad od SS.

315. Kalmić Solomon, radnik; rod. 2. V 1905. u Smederevu; od oca Samuilo i majke Sare, rod. Memulin; neoženjen; sa stanom u ul. Tatar Bogdanova broj 8, Beograd; Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1947. u Jevrejski logor Zemun

316. Albahari Isak, carinski posrednik; rođ. 29. III 1891. u Beogradu; od oca Josifa i majke Beja; oženjen, žena Džintila, dete Josif; sa stanom u ul. Stevana Visokog broj 2, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrej ski logor Zemun (JIM: majka Belja; žena Džintila Pesah.]

317. Konfino Čelebon Čeda, šofer; rod. 17. Il 1890. u Beogradu; od oca Naftam i majke Fradile, rođ. Ovadija; oženjen, žena Netika Ester Ruso, dete Frida; sa stanom u ul. Kraljice Marije br. 123, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

318. Ovadija Aron, trgovac rod. 5. X 1891. u Nišu; od oca Moše i majke Rene, rođ. Levi; oženjen, žena Perla, deca Režina, Berta, Zlata, Matilda i Izidor; sa stanom u ul. Jovanova br. 31, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

319. Demajorović Bora, Demajo Sabitaj trgovac; rođ. 14. II 1883. U Smederevu; od oca Binja Benjamin i majke Rakila, rod. Mešulam; oženjen, žena Sara Benavram, deca Neška i Rašila; sa stanom u ul. Velezelosova (Venizelosova) br. 7, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

320. Papo Josif, privatni nameštenik; rođ. 7. X 1885. U Sapcu; od oca Rafailo i majke Johane, rod. Levi, oženjen; sa stanom u ul. Pošerovačkoj [Požarevačka) br. 15. Beo grad; Jevrejin U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

321. Kalderon Aron, trgovački pomoćnik, rodj. 24. XII 1898. u Beogradu; od oca Isaka i majke Neama, rod Sid oženjen, žena Fermoza, deca Neama, Isak i Paula; sa stanom u ul. Skender begova br. 6, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

322. Alkalaj David, radnik, rod. 16. VI 1901. u Beogradu od oca Jakova i majke Rivke, rod. Pintar, neoženjen, sa stanom u ul. Batalakina br. 16, Beograd; Jevrejin. U logor došao 15.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. od 55 u Jevrejski logor Zemun.

323. Beraha Čelebon, rođ. 9. III 1876. u Pirotu; od oca Ruben i majke Klara, rod. Koen; oženjen, žena Klara, deca Rifka i Nohman (Nisim); sa stanom u ul. Dobračina br. 31, Beograd; Jevrejin. U logor došao 15. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

324. Katalan Danilo, rođ. 27. XII 1880. u Beogradu; od oca Avrama i majke Bulisa Sultana, rođ. Lerar, oženjen, žena Sarina Koen, bez dece; sa stanom u ul. Izraileva br. 3, Beograd; Jevrejin. U logor došao 15. IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

325. Almozlino Ruben, rođ. 15. III 1879. u Nišu; od oca Avrama i majke Sare, rođ. Kojen; oženjen, žena Džamila (Tuvi), bez dece; sa stanom jy ul. Dobračina br. 14, Beograd; Jevrejin. U logor došao 15. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

326. Mandilović (Mandil] Isak, rođ. 5. VIII 1905. u Beogradu; od oca Avrama i majke Bukice [Rejna), rođ. Altarac, oženjen, žena Mirjana, deca Avram i Verna; sa stanom u ul. Vrazova 34, Beograd; Jevrejin. U logor došao 15.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

327. Ruso Moša, bivši trgovac, rođ. 4. I 1881. u Beogradu; od oca Elijas i majke Rakila, rođ. Suzin; udovac bez dece; sa stanom u ul. Knez Danilova br. 21, Beograd; Jevrejin. U logor došao 15. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

328. Karijo Jakov, sitničar; rođ. 1881. u Beogradu: od oca Aron i majke Simka, rođ. Karijo; oženjen, žena Nejama Demajo, deca Nahum, Aron, Leon, Rišela, Isak i Simha-Soka; sa stanom u ul. Vrazova broj 30, Beograd; Jevrejin U logor došao 15. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

329. Agranovic Naum, rod. 15. X 1888. u Beograd, od oca Samuel i majke Ester, rod. Musijevic, oženjen, žena Lela Rejna Rene Hazan., dete Leti; sa stanom u ul. Visokog Stevana broj 40, Beograd, Jevrejin. U logor došao 15. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

330. First Moric, inkasator, rođ. 10. XII 1878. god. U Parabuć od oca Adolf i majke Johana, rod. Akent; oženjen, žena Tereza, deca Irena, Karli Petar, sa stanom u ul Karadjordeva br. 69, Beograd, Jevrejin. U logor došao 15.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

331. Gozes Josif, buregdžija; rođ. 15. III 1879. u Plovdiv, Bugarska; od oca Jakova i majke Rivke, rod. Bahar, oženjen, žena Maza, deca Rebeka, Viki, Gorica i Nišim; sa stanom u ul. Kralja Petra br. 49, Beograd: Jevrejin. U logor došao 15. IX 1941 Odveden 17 IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

332. Šuler Pavle, građevinski inžinjer; rođ. 2. XII 1895. u Oseku; od oca Adolfa i majke Pavlina, rođ. Lihterberg; oženjen, žena Anica, deca Miroslav i Đura; sa stanom u ul. Maršala Pilsudskog broj 24, Beograd; Jevrejin. Ulogor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

333. Rot Mavro, piljar; rođ. 5. IX 1891. u Zemunu; od oca Armin i majke Jovanke, rođ. Singer; oženjen, žena Julka, bez dece; sa stanom u ul. Kraljice Marije broj 101, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. [*]

334. Samuilov Maks, trgovački agent; rođ. 14. IV 1878. u Sofiji, Bugarska; od oca Mojsije i majke Lune, rođ. Manah; oženjen, žena Fani, deca Revi, Đulija i Lucija; sa stanom u ul. Jevremova 40, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

335. Levi Josif, trgovac; rođ. 4. VI 1883. u Beogradu; od oca Benjamina i majke Dine, rođ. Koen; oženjen, žena Buna, deca Ela i Žanka; sa stanom u ul. Strahinića bana 52, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

336. Šarmac Bela, privatni činovnik; rođ. 3. I 1876. U Švajning; od oca Janas i majke Regine, rođ. Najvart; oženjen, žena Regina, bez dece; sa stanom u ul. Kopitarska gradina 3, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

337. Glogauer Leon, trgovac, rod. 13. XII 1876. u Beču; od oca Moric i majke Jovanke, rod. Vajs; oženjen, žena Regina (rod. Pinto), dete Valerija; sa stanom u Kopitarska gradina broj 3, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

338. Altarac Samuel, grobar; rođ. 15. XII 1883. u Višegradu; od oca Jakova i majke Flore; oženjen, žena Ester, deca Jakov, Flora, Vida, Džoja i Sana; sa stanom u ul. Solunskoj broj 4, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

339. Vajs Isidor, špediter; rođ. 3. I 1879. u Kamni, Sveta Tri kralja; od oca Jakova i majke Terezije, rod. Rozenštal; oženjen, žena Jozefina (rod. Mozes), deca Milan, Dragutin, Vladimir i Nada; sa stanom u ul. Stanoja Glavaša broj 15, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

340. Levi Moša, trgovac; rođ. 17. VII 1883. u Nišu; od oca Mordskaj (Mordehaj) i majke Beje, rođ. Mandil; oženjen, žena Vinka, bez dece; sa stanom u ul. Skadarska br.37, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

341. Koen Avram, fotografski pomoćnik; rođ. 18. VII 1906. u Sarajevu; od oca Juda i majke Rahele; oženjen, žena Sofija (Sofi Mandil), dete Leon; sa stanom u ul. Milorada Gavrilovića br. 3, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

Koen Avram Bata, Sofija i beba Leon 1940

342. Pijade Josip, fotograf; rođ. S. VII 1883. u Beogradu; od oca Samuila i majke Sare; oženjen, žena Roza, deca Samuilo i Lajna; sa stanom u ul. Senjanina Ive br. 2a, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

343. Šalom Haim-Živko, privatni činovnik; rođ. 2. XII 1887; u Beogradu od oca Arona i majke Simhe Sofije; oženjen, žena Jonha rođ. Fišer, dece nema; sa stanom u ul. Vasinoj br. 5, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

344. Solomon Isak, fotograf; rođ. 19. X 1878. u Beogradu; od oca Isaka i majke Mazale; oženjen, žena Sara, deca Moša i Mirjam sa stanom u ulici princa Evgenija br  1 Beograd Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

345. Farkić Nisim, trgovac; rod. 26. VII 1883; od oca Avrama i majke Rahele; oženjen, žena Klara, deca Ramela i Neta; sa stanom u ul. Cara Nikole br. 67, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

346. Finsi (Finci) Jakob, rentijer; rođ. 10. 1x 1887. u Bijeljini; od oca Mojsija i majke Zumbule; oženjen, žena Rifka, deca Isak, Sida i David; sa stanom u ul. Dositejeva br. 17, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

347. Konfino David, trgovački pomoćnik; rod. 15. III 1881. u Tuzli; od oca Nisima i majke Berte; oženjen, žena Sida (rod. Fiš), deca Nisim, Moša i Avram; sa stanom u ul. Rige od Fere br. 18, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

348. Brajner Fridrih, činovnik Ministarstva saobraćaja; rod. 30.IX 1908. u Zvorniku; od oca Žike i majke Neti; neoženjen; sa stanom u ul. Sokolska br. 17, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

349. Jontović Moric, stolarski radnik; rođ. 26. I 1886. U Sapcu; od oca Jahijera i majke Zlate; oženjen, žena Katica, dete Branislava; sa stanom u ul. Skender begova br. 19, Beograd, Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

350. Isaković Avram, trgovački agent; rođ. 1888. u Beogradu; od oca Isaka i majke Bulise, rod. Hajin; oženjen, žena Aranka, deca Judita i Viktor; sa stanom u ul. Kapetan Mišina br. 7, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

351. Demajo Josif Juda, trgovački pomoćnik; rođ. 1891. U Beogradu; od oca Nahuma i majke Rahile; oženjen, žena Matmara, deca Elica i Nahum; sa stanom u ul. Gospodar Jevremova br. 30, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

352. Albahari Haim - Mika, obućar; rođ. 1883. u Pančevu; od oca Josifa i majke Beje, rodj. Mačoro; udovac,

353. Melamed Pesah, trgovački pomoćnik; rod. 27.1887. u Beogradu; od oca Samojla i majke Sare, rodj Adanja udovac dete Josif; sa stanom u ul. Pop Stojanovoj br. 8, Beograd, Jevrejin. U logoru došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u je.vrejski logor Zemun

354. Almuzlino Andelko (Andjel), trgovački pomocnik; rođ. 27. VII 1893. u Beogradu; od oca Samuila i majke Dane, rod. Ruso; oženjen, žena Roza, deca Samuilo Moša i Dana; sa stanom u ul. Kosmajska br. 39, Beograd Jevrejin U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u je vrejski logor Zemun

355. Pinto Đula (Juda), komesar policije, rod. 15. XI 1890. u Beogradu; od oca Moša i majke Tereze, nezenjen, sa stanom u ul. Kosmajska br. 35, Beograd; Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

356. Binanfeld Robert, privatni činovnik; rođ. 27. I 1886. u Požezi; od oca Maksa i majke Gizele, rod.  lajer, oženjen, žena Elvira, deca Nikola, Branko i Nada; sa stanom u ul. Teodosijeva br. 14, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Je-vrejski logor Zemun.

357. Rot Ernest, inžinjer; rođ. 1. VII 1888. u Vukovaru; od oca Leopolda i majke Terezije, rođ. Goldsmit; oženjen, žena Serenka, deca Iva i Judita; sa stanom u ul. Cetinjska br. 4, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. (*)  sta znaci asterisk???

358. Dirnbol Albert, privatni činovnik; rođ. 27. IX 1888. u Slavonskoj Požegi; od oca Eduarda i majke Bobite, rođ. Kleman; oženjen, žena Lujza, deca Mirko i Petar; sa stanom u ul. Koče Kapetana br. 20, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun,

359. Konfino Hajim, radnik; rođ. 21. IX 1891. u Beogradu; od oca Josifa i majke Ester, rod. Semo; oženjen, žena Zumbula, deca Josifi Buca; sa stanom u ul. Dr Kestera br. 15, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

360. Semo Lazar, radnik; rođ. 2. VIII 1881. u Beogradu: od oca Moše i majke Lune, rod. Karno; oženjen, žena Mera i sin Maša; sa stanom u ul. Dušanova br. 57, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

361. Levi Salomon, poslužitelj; rod. 16. IX 1875. u Beogradu; od oca Isondra i majke Sultane, rod. Klen; oženjen, žena Luna, dece nema; sa stanom u ul. Pop Lukina br. 4, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

362. Jeušija David, privatni činovnik; rod. 30. I 1909. U Sabcu; od oca Ješa i majke Lele; neženjen, sa  stanom u ul. Dositejeva br. 23, Beograd; Jevrejin. U logoru došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. Jevrejski logor Zemun

363. Arditi Salijel, trgovački pomoćnik, rod. 28. XII 1923. u Beogradu; od oca Leona i majke Estere, rod. Komfi neoženjen, sa stanom u ul. Cara Uroša br. 55, Beograd, Jevrejin U logoru došao 14. IX 1941.  odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

364. Adut David, učenik VIll raz. gimnazije; rod. 15. V 1922. u Beogradu; od oca Natana i majke Zane (Džintila). rod. Munk: neoženjen: sa stanom u ul. Skenderbegovoj 18, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

365. Nahmijas Josif, krojac, star 55 godina; roden od oca Davida i majke Mirjam, rod. Stela; oženjen, žena Kulina, rodj Albahari, deca David, Malči i Sofija; sa stanom u ul. Cara Uroša 35, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

366. Testa Jakov, trgovački pomoćnik; rod. 8. III 1892. U Beogradu; od oca Arona i majke Mirjam, rod. Nahman; oženjen, žena Rebeka, rod. Altarac dete Mirjam; sa stanom u ul. Cara Uroša br. 35, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

367. Eškenazi Petar, penzioner Opštine grada Beograda rod. 5. V 1884. u Leskovcu od oca Avrama i majke Vide, rod. Tenta, oženjen, žena Sarina; žena rod. Samuel, sa stanom u ul. Molerovoj br. 21, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. od SS u Jevrejski logor Zemun

368. Almozlino (Almoslino) Solomon, trgovački posrednik: rod. 20. Il 1880. u Beogradu: od oca Azrijela i majke Džamile, rod. Suzin; oženjen, žena Hilda, deca Jovan i Ernest; sa stanom u ul. Jevrejskoj br. 4, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

369. Štern Marsel, bivši činovnik OGB; rod. 12. VIII 1878. u Beogradu; od oca Maksa i majke Regine, rod. Levi, udovac, deca Maksimi Regina; sa stanom u ul. Jevrejskoj br. 12, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

370. Ruso Samuilo, bivši trgovac, rod. 14. I 1863. U Beogradu; od oca Davida i majke Rebeke, rod. David; neoženjen; sa stanom u ul. Strahinjića bana 7, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

371. Mondel [Mandil) Jakov, trgovac, rod. 15. V 1876. u Nišu; od oca Haima i majke Blanke, rod. Mondit oženjen, žena Džamila (rod. Koen); sa stanom u ul. Zmaja od Noćaja br. 13, Beograd; Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

372. Honig Leo, trgovački putnik, rod. 28. VIII 1882. u Osijeku; od oca Hermana i majke Elne, rod. Laitner, oženjen, žena Edita, dete Rita; sa stanom u ul. Đorda Vašingtona 40, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

373. Voler Marcel, bivši trgovački putnik: rod. 27. IV 1893. u Klariji: od oca Ludvika i majke Roze, rod. Voler; oženjen, žena Elza, dete Margita; sa stanom u ul. Đorda Vašingtona 8 U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

374. Voler Makso, bivši trgovac, rod. 18. I 1881. u Klariji: od oca Davida i majke Sofje, rod. Voler, oženjen, žena Ernestina, deca Bela i Margita; sa stanom u ul. Đorda Vašingtona br. 8, Beograd; Jevrejin, U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

375. Testa N. Jakov, trgovački zastupnik: rod. 20.II 1871. rod. u Nišu, od oca Nisima i majke Beje, rod. Alfandari; oženjen, žena Lujza, rod. Šatner, deca Bela i Rene; sa stanom u ul. Zmaja od Noćaja br. 13, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. od SS u Jevrejski logor Zemun

376. First Ferdinand, izvoznik; rod. 28.11882. u Murskoj Suboti: od oca Jozefa i majke Laure, rod Hajmberger

377. Parlez Karlo, zastupnik firme Teslie"; rod. 5. VI 1901. u Santowe od oca Bela i majke Pauline, rod. Bruk oženjen, žena Margita, deca Mira i Ivan; sa stanom u ul. Majke Jevrosime br. 2a/il, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

378. Lošic Đorđe, činovnik: rod. 6. 1904. u Smederevu: od oca Emila i majke Jelene, rod. Abofi: oženjen, žena Barbara, dete Dorde, sa stanom Bulevar oslobodenja br. 1, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

379. Levi Hinko (Hajim), trgovac rod. 3. VI 1877. u Beogradu: od oca Samuela i majke Sole (Sara), rod. Amodoj; razveden; sa stanom u ul. Jevremovoj br. 29, Beograd; Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

380. Mačoro Izrailo, krojački radnik, rod. 7. I 1882. U Beogradu, od oca Rafajla i majke klare, rod. Levi, oženjen. Luna (rođ. Adut Bukica]. Rafajlo, Klara, Eura, Leon, Rašela i Maza, sa stanom u ul. Kosmajskoj br. 8, Beograd, Jevrejin U logor došao 14 IX 1941. Odveden 17. IX 1941. od SS u Jevrejski logor Zemun.

381. Altarac Haim, trgovački pomoćnik rod. 6.1 1884.u Beograd, od oca Rafaila i majke Divke (Rivka), rod. Levi; oženjen, Berta, Estera, Mirjana (Mirjam) i Rafailo; sa stanom u Siminoj ul. br. 15a, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

382. Amuzlino S. Moša, trgovački agent, nameštenik: rod. 22. V. 1885. u Beograd, od oca Samuila i majke Done, rod. Ruso, oženjen, Estera, Samuilo i Rahela; sa stanom u Gospodar Jovanovoj br. 5. Beograd, Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

383. Zunana Mevorah, trgovacrođ. 26. | 1897 u Požarevcu; od oca Gavre i majke Klare, rod. Danon, oženjen, Rena (rod. Baruh), Klara i Gavraz sa stanom u ul. Kneginje. Ljubice br. 29, Beograd Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17 X 1941. u Jevrejski logor Zemun

384. Baruh Zdravko, rentijet rod 15 V 1868. u Sapcu; od oca Natana i majke Rene nodemova ozenjen, Roza, Natan 1 Avramt sa stanom u ul Kneginje Ljubice br. 29, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

385. Kavison Avram, krojač; rod. oktobra 1881. u Beogradu; od oca Moše i majke Mirjane, rod. Koen; oženjen, Matilda, Moric i Mordohaj, sa stanom u ul. Jevremovoj br. 20, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

386. Albahari Avram Buki, privatnik, rod. 7. III 1887. u Beogradu; od oca Ilije (Elija-Avram) majke Sare, rod Koen; oženjen, Sofija, Sarina i Berta; sa stanom u ul. Gospodar Jevremova br. 4, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrej.ski logor Zemun

387. Mejuhas Avram, bivši trgovac rođ. 2. VI 1891 Beogradu; od oca Hajima i majke Rahele, rod. Bejosner oženjen, žena Mazal; sa stanom u ul. Gospodar Jovanovoj br. 8, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

388. Nisim Aron, piljar, rod. 1. IX 1874. u Berkovac; od oca Nisima i majke Estere, rod. Arije; oženjen, Ester, Rahela, Avram, Isak, Nisim, Sara i Vinko; sa stanom u ul. Kneginje Ljubice br. 48a, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrej-ski logor Zemun.

389. Baruh Moša, limar; rođ. 1864. u Nišu; od oca Nisima i majke Dude; oženjen, Matilda, deca Nisim, Sabitaj, Soka i Marneta; sa stanom u Višnjički put 42. stan IV. Be-ograd; Jevrejin.U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

390. Albahari Solomon, trgovački pomoćnik rod. 19. 1904. u Beogradu; od oca Avrama i majke Zumbule, rod. Kalef; oženjen, Matilda (rod. Levi]. Avram; sa stanom u ul. Solunskoj 18, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

391. Karijo Isak, sitnicar; rođ. 1878. u Beogradu: od oca Arona i majke Soke, rod. Sarfanti; oženjen, Neti, Blanka Bela; sa stanom u Princa Evgenija 6, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jev rejski logor Zemun.

392. Kalmič lsak, špediter rod. 29. XII 1889. u Beogradu, od oca Salamona i majke Beje, rod. Levi; oženjen Borana Bela sa stanom u ul. Cincar Jankova br. 2, Beograd, Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

393. Nisim Avram, trgovački zastupnik: rod. 16. IV 1903 u Beogradu; od oca Marka i majke Rifke, rod. Adanja. oženjen, Meri, Ester i Marko, sa stanom u ul. Cincar Jankovoj br. 2, Beograd; Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

394. Elzenšrajber Julijus, tipograf rod. 1. VIII 1880 u Sobotištu; od oca Vilhelma i majke Cecilije, rod Vigenfeld; oženjen, Franciška; sa stanom u Koste Stojanovica br. 2, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 1947 u Jevrelski logor Zemun

395. Santer Maks, gradevinski inžinier rodjen 1808 u Grimbergu, Slezija: od oca Leopolda majke Hemnete, rod. Pin; oženjen, Johana sa stanom u Kosmajskoj br 35, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941 Odveden i 17.9 1941 u Jevrejski logor Zemun

396. Štetler Avram, lekar rod. 8. I 1867. u Lavovu od oca Isaka i majke Rahele, rod. Svajcer: oženjen, Pepa, sa stanom u Takovskoj br. 9, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

397. Švarc Vladimir, kelner, rod. 6 X 1902. u Podrav.skoj Slatini; od oca Jakova i majke Karoline, rod. Polak:neoženjen sa stanom u ul. Kosmajskoj br 19. Beograd: Jevrejin Diogordobao 14. IX 1941. Odveden 17.IX 1941. u Jevrej logor Zemun

398. Miler Joahim, penzioner; rođ. 6. IV 1860. u Batelac (Prištinal; od oca Davida i majke Ane, rod. Fridman oženjen, Sarlota, Elza i Rihard, sa stanom u ul. Maršala Pilsudskog br. 31, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. [* nema gde je otisao)

399. Singer Armin, privatni nastavnik; rođ. 20. 1886 u Zemunu; od oca Natana i majke Šarlote, rod. Ziherman, neoženjen; sa stanom u ul. Kneza Pavla 45. Beograd Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

400. Singer Jakov, privatni činovnik rod 8. VII 1882. U Zemunu; od oca Natana i majke Sarlote, rod. Ziherman oženjen, Jozefina; sa stanom u ul. Kneza Pavla br. 45, Beograd, Jevrejin U logor došao 14.1X 1941. Odveden 17. IX 1941. u levrej ski logor Zemunskilogor Zemun.

401. Levi Josif, trgovac rod. 2. 1894. u Nišu, od oca Natana i majke Rifke, rod. Kazes; oženjen, Tonika (Jakov).Regina; sa stanom u ul. Gospodar Jevremovoj br. 56, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

402. Rubenović Hajim, privatni činovnik; rod. 15. XII 1905. u Beogradu, od oca Josifa i majke Mazal, rod. Demajorović, oženjen, Flora, Josif; sa stanom u ul. Princa Evgenija br. 15. Beograd Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

403. Levi Solomon, drogerista rod. 27. XI 1888. u Beogradu, od oca Avrama i majke Soldi, rod, Farhi; neoženjen, sa stanom u ul Zmaja od Nocaja br. 1, Beograd; Jevrejin U logor dosao 14 IX 1942 Odveden 17 IX 1941 u Jevrejski logor Zemun

404. Levi Leon, trgovacki pomocnik rodjen 1883 u Sarajevu od oca Benjamina i majke Regine oženjen Rašela Binjanega stanom njicevoj br 3 Beograd. Debe U logor dataon 4, X 1941. December ski logor Zemun

405. Kazmer Emest, književnik rod. 5. X 1892. u Sigetu; od oca Avrama i majke Emilije, rod. Mautner, oženjen, Ibola, Tomaž; sa stanom u ul. Kničaninovoj br. 7, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

406. Bah Franja, knjižarski pomocnik; rođ. 18. IX 1898. u Segedinu; od oca Antona i majke Berte, rod. Marf; oženjen, Elvira [rod. Kon], Pavle i Božana: sa stanom u ul. Šajkaškoj br. 1a, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

407. Baroh (Baruh) Benjamin, trgovački pornoćnik rod. 18. I 1888. u Beogradu, od oca Rafaela imajke Lea, rod. Baruh(t); oženjen, Regina, David sa stanom u ul. Kralja Aleksandra br. 42, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 07. IX 1941, u Jevrejski logor Zemun

408. Altarac Leon, trgovac, rod. 10 X 1889 u Beogradu; od oca Jakova i majke Mazal nod Auruetk oženjen, Rebeka, Mazal, Jakov, Avram, David, Rahel, Renai Haim; sa stanom u ul. Skender-begovoj bi: 6, Beograd: Jevrejin U logor došao 14. IX 1941 Odveden 17. IX 1941. Jevrejski logor Zemun

409. Fešto Pavao, kafedžijski kasir rod. 28. VI 1891. U Velikoj Kanjiži; od oca Maksa i majke Ivanke, rod. Senfeld; razveden; sa stanom u ul. Kosmajskoj br. 35, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

410. Ajzenšrajber Jozef, privatni činovnik; rođ. 1. VIII 1880. u Subotici: od oca Vilhelma i majke Cilike, rod. Vigenfald: neoženjen sa stanom u ul. Karađorđevoj br. 71, Beograd: Jevrejin U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

411. Medina Naim (Haim), privatni cinovnik, rod. 14. X 1890. u Beogradu: od oca Avrama i majke Vinuče, rod. Medina; razveden, sa stanom u ul. Senjanin Ive br. 2a. Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. U Jevrejski logor Zemun

412. Jeušuja Ješa, bivši trgovac rod. 7.1 1878. u Sabcu; od oca Haima i majke Malkuna, rod. Amar; oženjen, Lela, EDavid, Haim i Menahem; sa stanom u ul. Dositejevoj br. 23, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrej- u ski logor Zemun. (JIM: majka Malja Malči; žena Lea.]

413. Pijade Živko, bankarski činovnik; rođ. 11.V 1886. U Valjevu; od oca Čelebona i majke Merkade, rođ. Nahmijas, oženjen, žena Reja, dete Čedomir; sa stanom u ul. Dušanovoj br. 16, Beograd: Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

414. Albahari Mika, trgovački pomoćnik rođ. 10. III 1879. u Sapcu; od oca Moša i majke Rejne, rod. Nahmijas; oženjen, žena Klara, Maša, Rene, Netika, Sara, Samuilo i Danilo; sa stanom u ul. Stjepana Ljubiše br 19. Beograd; Jevrejin. U logor došao 14.IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

415. Albahari Isak, trgovački pomoćnik; rođ. 27. X 1877. u Šapcu; od oca Moše i majke Rejne, rod. Nahmijas; oženjen, Rebeka (rođ. Daniti), Mika, Rejna i Stevan; sa stanom u ul. Vojvode Anđelka 39, Beograd; Jevrejin.U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

416. Fodo M. Oto, inžinjer hemije; rođ. 24. XII 1885. U N. Pešti (Budimpešta); od oca Manojla i majke Karoline, rod. Fridman; oženjen, žena Melita, Anamarija i Jelisaveta; sa stanom u ul. Pašićevoj br. 4, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

417. Fišer Hajnrih, trgovački pomoćnik; rod. 28. 11897.u Beogradu; od oca Hermana i majke Henrijete, rod. Svarc neženjen; sa stanom u ul. Solunskoj br. 13, Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden od SS 17. IX 1941. U Jevrejski logor Zemun.

418. Beraha Isak, bivši trgovac, rod. 17. IV 1880. u Pirotu; od oca Josifa i majke Reine; oženjen, žena Lenka, deca Josif, Robert, Jakov, Sofija i Matilda, sa stanom u ul. Strahinjića bana br. 26, Beograd, Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

419. Efraim Uziel, direktor; rod. 6. V 1888. u Beogradu, od oca Nisima i majke Simke (Bulisal, rod. Pujade ozenjen, žena Roza; sa stanom u ul. Brankovoj br. 23. Beograd; Jevrejin. U logor došao 14. IX 1941. Odveden 17. IX 1941. u Jevrejski logor Zemun.

420. Josif Avram, trgovački zastupnik, rod. 1. || 1892. u. Beogradu; od oca Haima i majke Rike, rod. Medina, oženjen, Lena, Haim, Rene i Dara; sa stanom u ul. Kneginje Ljubice br. 30a, Beograd Jevrejin. Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun

459. Farago Djordje, Jevrejin; lekar; rođ. 2. VII 1895. u Beloj Crkvi; od oca Ignjat i majke Irene, rod. Dojč; oženjen, žena Julija, dete Franja; sa stanom Petrovgradu, ul. Eduarda Evriona br. 13. U logor došao 17. IX 1941. iz Jevrejskog logora. Odveden u grupi.

460. Loža Franjo, Jevrejin; lekar; rođ. 13. VII 1915. god. U Aradu od ocaSigmunda i majke Jelene rodj Levinger neozenjen sa stanom u Srpskoj Crnji  Odveden 17.IX 1941. u Jevrejski logor Zemun u grupi.

461. Miler Pavle, Jevrejin; lekar; rod. 30. IX 1893. u Starom Bečeju; od oca Josifa i majke Helmine, rod. Goldštajn; oženjen, žena Marija, dete Kornelija; sa stanom u Kovinu, [kuć.) br. 380. U logor došao 17. IX 1941. iz Jevrejskog logora. Odveden u grupi

462. Aušpic Branko, Jevrejin; lekar; rođ. 10. X 1908. U Vršcu; od oca Matije i majke Berte, rođ. Majer; neoženjen; sa stanom u Vršcu, ul. Kralja Aleksandra br. 15 U logor došao 15. IX 1941. iz Jevrejskog logora odveden u grupi

Redni broj je iz Banjičke knjige.

Izvor: Logor Banjica : logoraši : knjige zatočenika koncentracionog logora Beograd-Banjica : (1941-1944). Tom 1

Izdao: Istorijski arhiv Beograda 2009.

Pod sifrom Crni jahac - svi "odvedeni tog dana u logor Zemun" su streljani na Ledinama.

„Jevrejski logor" - misli se na sabirni logor Topovske šupe na Autokomandi, Beograd.

nazad