JEVREJSKO GROBLJE U BITOLJu

Nije poznat datum kada su se naselili prvi Jevreji u Bitolju, ali na natpisu iznad ulaza u jevrejsko groblje, koji i danas stoji, piše JEVREJSKO GROBLJE BITOLJ 1457-1929. Ulaz sa kapelom podignut  je 1929 godine, a godina 1457 kazuje da su tu Jevreji živeli pre proterivanja sa Pirinejskog poluostrva, predpostavka je da su se u drugoj polovini XIV veka, bežeći pred crkvenim progonima tu naselili Jevreji iz Poljske, Nemačke, Austrije, Mađarske itd...

Posetila sam groblje u Bitolju, marta 2007 godine, nalazi se na brdu koje gleda na sam grad Bitolj, ograđeno je betonskom ogradom, sa predivnim ulazom i još lepšom kapelom, o ovom groblju nema ko da brine, u Bitolju živi jedan Jevrejin..... Ovo groblje je zadesila sudbina ostalih jevrejskih grobalja na prostoru ex Jugoslavije, napušteno i samo čeka neke bolje dane ali odoleva vremenu.

Ovo su snimci sa jevrejskog groblja u Bitolju napravljeni marta 2007 godine.

                                                Jasna Ćirić

pogled na centralni deo groblja

 

 

pogled sa vrha groblja na ulaz i ulaz u groblje    

JASNA CIRIC I MOIS SABATAJ, jedini Jevrejin koji zivi u Bitolju