Dona Klara

umrla 1620

Ovu nadgrobnu ploču mogućno je vezati za jevrejsko groblje sa savske padine. Tačno vreme i okolnostl nalaženja ovog nadgrobnog spomenika nisu poznati. Prema podacima koje je autoru teksta dao arheolog Marko Popović, ova ploča je iz Narodnog muzeja bila prebačena u Konak kneginje Ljubice, a zatim je 1971—72. dopremljena na Kalemegdan i ostavljena u blizini Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Reč je o gotovo potpuno sačuvanoj nadgrobnoj ploči dimenzija 150x56x16, izrađenoj od peščanika, sa hebrejskim tekstom koji je ispisan u pet redova.

Epitaf bi u prevodu glasio:

  Spomenik sashranjene

  Dona Klare

  koja je umrla

  3. dana 13. ševata godine 5380.  *

 

Tu je reč o Jevrejki španskog porekla koja je umrla u utorak 13. dana meseca ševata 1620. godine.

 

* iz teksta M Rajner, "Jevrejska groblja u Beogradu", dok je epitaf preveo Eugen Verber

nazad