Jevrejsko Groblje Beograd


 

Na nasem groblju je sahranjeno preko  4000  Jevreja, sa preko 3000 nadgrobnih ploca.
Spisak je podeljen na Sefardsko groblje i Askenasko groblje.

 

The custom is to start the inscription with the Hebrew acronym פ"נ, which stands for “Here is buried / פה נקבר, פה נטמן”, and to end it with another acronym תנצבה, which stands for “May his/her soul be bound in the bundle of life / תהיה נפשו/נפשה צרורה בצרור החיים”. This phrase is based on the verse in the Book of Samuel I 25:29“May my master’s soul be bound in the bundle of life with the Lord your God / והיתה נפש אדני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך”.

Pravila za grobarsko zavedenje regulisu kako su se sahranjivali Jevreji po propisima Mojsijeve vere - Crkveno skolse Jevrejske opstine u Beogradu

 

SPISAK SAHRANJENIH

SEFARDSKO GROBLJE

   prezimena na slovo A

   prezimena od B do C

   prezimena od D do  G

   preziemna od H do K

   prezimena od L do M

   prezimena od N do P

   prezimena od R do W

 

ASKENASKO GROBLJE

mapa oba groblja