Stevan Levi

Bela Crkva, 30. XII 1908 - Beograd, 9. I 1995

 

 


Privrednik, predsednik JO Beograd od 1972 do 1988

Otac Jene, trgovac drvima, majka Rozalija, rođ. Dajč. Po izbijanju Prvog svetskog rata, sa majkom je prešao u
mesto Jaša Tomić. Tu je završio četiri razreda osnovne škole i četiri razreda građanske škole. Zatim je prešao
u Grac gde je završio Trgovačku akademiju, sa maturom (1922-1926).

 
Nakon završetka školovanja, zaposlio se u Mađarskoj opštoj kreditnoj banci u Temišvaru (1926-1930). Potom
je radio u novosadskoj filijali Jugoslovenske banke a.d. (1930). U Velikoj bečkerečkoj štedionici radio je od
1931. do 1936. Istovremeno je honorarno radio za Friš i kompaniju na komercijalnim poslovima sa žitarica-
ma. Kratko vreme je radio i u firmi Braća Černjei (1936-1937) u Beogradu, opet na poslovima vezanim za kupovinu
i izvoz žitarica. U Jugogrenu a.d. je radio kao prokurista na izvozu žitarica (1937-1941).
Kao rezervni pešadijski poručnik Jugoslovenske vojske bio je zarobljen u Novom Pazaru. Rat je proveo u zarobljeničkim
logorima u Ofenburgu, Nirnbergu, Osnabriku, Strazburgu i Barkenbrigeu. Prilikom evakuacije Barkenbrigea, 
uspeo je da pobegne. Majka mu je stradala u  logoru na Starom sajmištu, 1941.


Po povratku u zemlju, aprila 1945, zaposlio se u Ministarstvu trgovine i snabdevanja, odakle je premešten u
Ministarstvo spoljne trgovine u Odeljenje za kontrolu robnog i platnog prometa sa inostranstvom (1947-
1948). Do 1952. radio je u Upravi spoljne trgovine, Generalnoj direkciji za izvoz, Agroproduktu (1949), i Glavnoj
direkciji Preduzeća za promet žitaricama NR Srbije. Dok je radio u Upravi spoljne trgovine i Generalnoj di-
rekciji za izvoz učestvovao je u nizu pregovora sa delegacijama iz inostranstva.
U Graneksportu je bio direktor sektora kupovine i prodaje od 1952. do 1958, kada je prešao u Geneks. Do 1964. je
radio u preduzećima Geneksa u SAD: bio je sekretar Borda direktora u Impex Overseas Corporation iz Njujorka, a u
Impex Agricultural Commodities Corporation, takođe sa sedištem u Njujorku, bio je direktor i predsednika Borda
direktora. Nakon ove misije radio je u Geneksu kao savetnik u sektoru za mešovita društva, do odlaska u penziju 1972.
Po povratku u zemlju 1971. uključio se u rad Jevrejske opštine Beograd. Bio je član uprave, predsednik
Finansijske komisije, a 1972. je izabran za predsednika JO Beograd. Tokom šesnaestogodišnjeg mandata sve sekcije
Opštine su postizale uspehe u radu.


Govorio je mađarski, nemački i francuski, a služio se engleskim, ruskim, španskim i italijanskim jezikom.
Sahranjen je na Jevrejskom groblju u Beogradu.
 

IZVORI: Kadrovska služba Kompanije „Generaleksport“.
 

LITERATURA:

In memoriam Stevan Levi, BiSJOJ, br. 2, 1995, 4.
 

FOTOGRAFIJA: JIM
 

A. Rafailović

ЗНАМЕНИТИ Јевреји Србије : биографски лексикон / [уредник Александар Гаон]. -
Београд : Савез јеврејских општина Србије, 2011 (Батајница : Спринт). - 278 стр. : илустр. ; 24 cm