Rabin Cadik Danon

 

Danon, Cadik
rabin, diplomata, veroučitelj
(Sarajevo, 20. IV 1918 - Beograd, 2. III 2005)

 
Otac Danijel Isak Danon, majka Grasja, rođ. Levi. Otac
je radio kao rabin u Tuzli, Travniku i Sarajevu i za svoj
rad odlikovan je ordenom Svetog Save.
 
Cadik Danon odrastao je sa tri brata i dve sestre. Malu
maturu završio je u Sarajevu 1932, a zatim ga je otac upi-
sao na seminar Jevrejskog teološkog zavoda. Kao službe-
nik Saveza jevrejskih veroispovednih opština, upućen
je 1937. u Kosovsku Mitrovicu i Prištinu u svojstvu
sveštenika, kantora i veroučitelja. Dužnost rabina do-
bio je 1938. u Splitu, gde ga je zatekao rat. U Aprilskom
ratu 1941, služio je kao vojni obveznik u bolničkoj četi
u Skoplju, gde je zarobljen, ali je uspeo da pobegne i vrati
se u Split. U njegovom stanu u Splitu, održavali su se
ilegalni sastanci MK KPH Split i PK KPH za srednju
Dalmaciju, umnožavao se ilegalni list Naš izveštaj
i skrivali su se ilegalci. Njegov rad je otkriven pa je 1942,
sproveden u splitski zatvor, gde je bio jedan od
organizatora logorskog komiteta KPJ.
Iz splitskog zatvora prebačen je, preko riječkog i tr-
šćanskog zatvora, u koncentracioni logor Albero Belo,
u Italiji. U logoru je uređivao ilegalni list Sedam dana.
Po kapitulaciji Italije, stupio je u redove italijanskih
partizana. U Italiji je dočekao kraj rata i tamo ostao do
1947. U ratu je izgubio roditelje i trojicu braće.

 
Od 1947. do 1950, radio je kao rabin u Beogradu. Otišao je
u Izrael 1950, gde se bavio podučavanjem dece. U zemlju se
vratio 1953. Od 1953. do 1970, obavljao je različite poslo-
ve u Ministarstvu spoljnih poslova - bio je šef Odeljenja
za nordijske zemlje, jugoslovenski predstavnik u Među-
narodnoj komisiji za plovidbu Đerdapom i otpravnik
poslova Ambasade SFRJ u Švedskoj. Posle penzionisanja,
1970, vratio se svešteničkom pozivu i od 1972. do 1998.
obavljao dužnost vrhovnog rabina Jugoslavije.
Više decenija bio je autor Jevrejskog verskog kalendara.
Prvi put posle Drugog svetskog rata, 1974, pokrenuo je
tečajeve hebrejskog jezika i predavanja o jevrejskoj veri,
tradiciji i istoriji. Napisao je knjigu Zbirka pojmova
iz judaizma, a autor je i brojnih tekstova i članaka.


Nosilac je brojnih ratnih i mirnodopskih odlikovanja:
Partizanske spomenice, Ordena zasluga za narod sa zlat-
nom zvezdom, Ordena za hrabrost, Ordena bratstva i je-
dinstva sa srebrnim vencem, Ordena zasluga za narod sa
srebrnim zracima i Plakete grada Beograda. Nosilac
je i stranih odlikovanja: Ordena predsednika Finske,
Ordena reda finskog lava i norveškog Ordena Svetog
Olafa. Jedan je od dvojice nosilaca (van Izraela), odli-
kovanja koje dodeljuje World Zionist Organization za razvoj
jevrejskog obrazovanja u dijaspori.


Sahranjen je na Jevrejskom groblju u Beogradu.
DELO: Zbirka pojmova iz judaizma, Beograd 1996.
LITERATURA:
Aleksandar Gaon, In memoriam (Cadik Danon 1918-2005), Bilten. Jevrejski pregled 4 (2005), 3;
Preminuo rabin Cadik Danon, Politika 3. III 2005, 10;
Mi smo preživeli - 4, Jevreji o Holokaustu, Jevrejski istorijski muzej, Beograd 2007, 15-38;
J. Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Žrtve genocida i učesnici Narodnooslobodilačkog rata, Beograd 1980, 270, 277, 284, 296, 347.

T. Spasojević

ЗНАМЕНИТИ Јевреји Србије : биографски лексикон / [уредник Александар Гаон]. -
Београд : Савез јеврејских општина Србије, 2011 (Батајница : Спринт). - 278 стр. : илустр. ; 24 cm