Mihajlo Miša Blam

Blam, Mihailo (Miša)
profesor, muzičar, basista, kompozitor, aranžer, džez publicista, producent, slobodni umetnik
(Beograd, 15. XII 1947 - 2014)

Otac Rafailo (Rafael), majka Živana (Žana), rođ. Glavonić.

  Interesovanje za muziku razvio je veoma rano, pod
uticajem oca. Završio je srednju muzičku školu Kornelije
Stanković (1968). Bio je član kulturno-umetničkih
društava Vukica Mitrović, Kosta Abrašević i Branko
Krsmanović. Studije kontrabasa započeo je na Fakultetu
muzičke umetnosti u Beogradu da bi ih, na preporuku
tadašnjeg dekana Dušana Skovrana, nastavio u Belgiji,
gde je diplomirao i magistrirao.

Od 1968. do 1971, bio je član Beogradske filharmonije.
Položio je audiciju za Berlinski radio-orkestar pod
upravom Herberta fon Karajana. Nastupao je sa Akadem-
skim kamernim orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti,
pod upravom Dušana Skovrana, Simfonijskim orkes-
trom Doma JNA, pod upravom Franca Klinara, Velikim
narodnim orkestrom Radio-televizije Beograd (1973-
1976), Velikim džez orkestrom Radio-televizije Beograd
(1978-1979) i Sekstetom Marković-Gut (1981-1986).
Osnivač je specijalizovanog časopisa Jazz (1990), koji
je prestao da izlazi posle tri broja, i agencije Jazz
International (1991). Pokrenuo je i časopis Jazz Tribune
(1991) kao prvi privatni mesečnik u Srbiji. Autor
je i umetnički direktor Summertime Jazz & Blues and
World Music festivala, održanog u Centru Sava (1991)
i 21. Beogradskog džez festivala u DADOV-u (1999).
Organizovao je i finansirao Prvi srpski Božićni džez
festival i ostvario preko stotinu i pedeset različitih
umetničkih programa, poput Muzeja Mihaila Blama,
postavljenog u Studentskom kulturnom centru (1993) i
izložbe 60 godina beogradskog džeza (1927-1987). Kraće
vreme je vodio džez klub u prostorijama Studentskog
kulturnog centra u Beogradu.
Vodio je emisije sa temom džeza na svim većim televizijskim
stanicama Jugoslavije (Jazz oko ponoći, na RTV Politika).
Bavi se izučavanjem razvoja džez muzike u Srbiji. Autor je
knjiga Majls Dejvis - biografija, intervju, diskografija
(1987) i Jazz u Srbiji, 1927-1944 (2010).
Bio je inicijator i predlagač osnivanja odseka za džez
u srpskom školskom sistemu. Predavao je u muzičkoj
školi Kornelije Stanković, na odseku za džez kontrabas.
Izdao je tri solističke ploče džez muzike, Miša Blam
i oni koji vole fanki (1975), Sećanja (1979) i Good Old
Days, i preko četrdeset ploča u saradnji sa domaćim i
stranim muzičarima.
Učestvovao je na svim džez festivalima na prostoru
Jugoslavije (Beogradski džez festival, Džez festival
Ljubljana, Dani džeza u Novom Sadu, Nišvil, Valjevski
džez festival, Džez festival Šabac, Džez festival
Zelenkovac, Džez festival Kosovska Mitrovica).
Nastupao je i na velikom broju međunarodnih festivala,
u Holandiji (Northsea Jazz Festival), Italiji (Ivrea,
Puljo, Torino), Belgiji (Midlhajm), Čehoslovačkoj
(Prag), Turskoj (Istanbul), Rumuniji (Sibiu), Mađarskoj
(Budimpešta, Nađ Kanjiža, Debrecin), Rusiji (Sankt
Peterburg, Anapa, Moskva, Novosibirsk), Izraelu (Tel
Aviv, Rehovot, Jerusalim, Haifa), Nemačkoj (Minhen,
Berlin, Inglštat, Hanover, Nirnberg) i Albaniji
(Tirana).
Komponovao je muziku za pozorišne predstave (Aca
Popović: Sablja dimiskija, Vida Ognjenović: Muke sa
slobodom, Željko Orešković: Hamlet u Mrduši Donjoj,
Jirži Mencl: Vesele žene vindzorske).
Tokom 1993. godine, živeo je i radio u Izraelu, gde je
sarađivao sa Jidiš Teatrom iz Tel Aviva i nizom drugih
značajnih izraelskih orkestara i muzičara. Boravio je u
Dominikanskoj Republici, gde je nastupao sa Orquestra
Sinfonika Nacional, Santa Domingo, 1993/94.
Tokom 2003/04, bio je direktor muzičke produkcije
Radio-televizije Srbije. Od 2004. je član EBU Jazz Producers
Directory. Član je Udruženja džez muzičara Srbije,
Udruženja muzičkih umetnika Srbije i međunarodnih
udruženja Jazzmusikerinitiative München i The Israeli Society
for Chamber Music.
Za svoj rad dobio je Estradnu nagradu Jugoslavije (1983) i
Srbije (1992), i Zlatni mikrofon Radio-Beograda (1989).
Na osnovu glasanja muzičkih kritičara i urednika
radio i TV stanica u Srbiji, osvojio je prvo mesto kao
kontrabasista na prvoj YU JAZZ listi (1996). Dobitnik
je priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi
u Republici Srbiji (2007).

LITERATURA:
Svetolik Jovanović, Jedan vek džeza &
Kratki prilozi za izučavanje džeza u Srbiji, Beograd 2003;
Jadran Erčić, Knjiga o džezu, Beograd 2007, 262-263;
Ko je ko u Srbiji, Beograd 1995, 52-53.

FOTOGRAFIJA: porodični album

M. Radovanović


Iz knjige:
Znameniti Jevreji Srbije : biografski leksikon / [urednik Aleksandar Gaon]. -
Beograd : Savez jevrejskih opština Srbije, 2011 (Batajnica : Sprint). - 278 str. : ilustr. ; 24 cm