Dr David Alkalaj 1862-1933
Advokat


Rakila Lika Alkalaj 1863-1938

Dr David Alkalaj rodjen je u Beogradu 1862. godine. Veoma čuven ne samo kao advokat već i kao veliki jevrejski javni radnik. Predsednik JO Beograd 1907-1909.

David je prvi Jevrejin iz Beograda, koji je napisao jevrejsku gramatiku i jevrejski rečnik i govorio perfektno Ivrit-jevrejski jezik. U srećnom braku imao je četiri sina od kojih su svi bili diplomirani pravnici, docnije advokati i dve kćeri. Porodica Alkalaj bila je jedna od najelitnijih jevrejskih porodica u Beogradu. Ne samo otac već i svi sinovi i kćeri bili su poznati kao veoma darežljivi ljudi, i mada ne veoma bogati izdašno su pomagali jevrejsku sirotinju u Beogradu. Pok. dr Alkalaj bio je veoma lep čovek, višljega rasta, duge, negovane crne francuske brade i crnih brkova, odeven u žaketu, sa polucilinderom ili crnim šeširom na glavi. On i njegova supruga umiru u Beogradu pre početka Drugog svetskog rata, svi sinovi, osim Sime, koji sada živi sa svojom suprugom u Haifi i jedne udate kćeri, Klarise koja je udata za dr med. Isakom Alfandari, čuvenim neurologom svetskoga glasa, živi takodje u Haifi, Izrael, ostali su likvidirani od nacista.

clanak iz novina  bista koju je uradio njegov sin

          Dr Alkalaj je sin Moše i majke Klare. Osnovnu školu i gimnaziju sa velikom maturom završio je u Prvoj beogradskoj muškoj gimnaziji. Pravni fakultet sa doktoratom završio je u Beču i Tibingenu. Odmah po završetku svojih studija on 1891. godine otvara advokatsku kancelariju u Beogradu i posvećuje se javnom jevrejskom radu. Krajem XIX veka on osniva Prvo cionističko društvo u Beogradu i naziva ga „Cion“. 1903. godine dr Alkalaj je izabran za delegata za doček kralja Petra prvog Karadjordjevića. 1927. godine dr David Alkalaj je kao delegat učestvovao na prvom cionističkom kongresu u Bazelu.

Umro je 1933. godine u Beogradu, ožaljen od cele jugoslovenske jevrejske zajednice u Jugoslaviji, kao i mnogobrojnih prijatelja i poštovalaca ne Jevreja od kojih je bio cenjen i poštovan. Njegovom smrću jevrejska zajednica ne samo u Srbiji nego i u celoj Jugoslaviji, izgubila je velikog čoveka i borca za jevrejska legitimna prava u svetu, a njegovom smrću se ova praznina nije popunila ni do 1941. godine. Iz jevrejske sredine nestao je veliki i pošten čovek, filantrop i jevejski radnik koji kod preživelih Jevreja posle kataklizme u Drugom svetskom ratu i danas živi u njima.

 

izvor:
Dr. David Tajtacak