“Mi smo preživeli“

SADRŽAJ knjige broj 1

UVOD ..........................................................................7

I SA PARTIZANIMA .......................................................9

Mina Kovaćević: Iščekujući kraj mučenja...................................11

Rahela Altaras: Uzpomoć dobrih Ijudi .......................................18

Haim Mejuhas: Put u neizvesnost ...............................................23

Judita Krivokuća: Probuđeno zlo.................................................32

II PREŽIVELIPROBOJIZ JASENOVCA..................................47

Josip Erlih: Dečak u logoru .........................................................49

Eduard Šajer: Miris krematorijuma .............................................60

III PREŽIVELI LOGORE AUŠVIC, BERGEN-BELZEN,

BIRKENAU, SAJMIŠTE, ĐAKOVO .....................................77

Eva Timar: Iz anektirane Mađarske u nemački logor ................79

David Perlštajn: UAušvicu pod brojem 62183 ........................ 89

Vera Kon Alkalaj: Ožiljci na srcu i duši...................................93

Piroška Perinović: Pod rukom dr-a Mengelea .........................102

Judita Levi: Sećanje na dane užasa .........................................107

Silvio Maestro: Bosipo šljunku ..............................................117

Nada i Vlado Salzberger: „Leteća ekipa" općine Osijek........121

IV POD ITALIJANSKOM OKUPACIJOM ...........................131

Josef Itai-Indig: Djeca bježe ................................................133

Dr Jakov-Jakica Altaras: Sa djecom preko Jadrana................142

Bojana Jakovljević: Kroz Kavaju i Feramonti........................149

Haim Mile Pinkas: Štoprepreko Atlantika ...............................161

Aleksandar Mošić: Jevreji na Korčuli ....................................179

Albert Alkalaj: Slikar izrastao u logoru...................................192

 

V POD MAĐARSKOM VLAŠĆU ...................................... 197

Teodor Kovač: Stražar u ulozi spasioca ................................ 199

Darko Fišer: Rana sjećanja....................................................209

Agnesa Eremija: Oradea, Novi Sad, Budimpešta ....................216

VI U BORSKOM RUDNIKU ...........................................223

Pavle Šosberger: Kažnjavanja uz ropski rad ............................225

Zoltan Biro: Jevrejski lekari u borskom logoru ........................236

VII PREKO KOSOVA I ALBANIJE......................................239

Rebeka-Beka Hara: Od Prištine do Bergen-Belzena ................241

Luci Petrović: Izbeglice ..........................................................247

Nisim Navonović: Odjednog do drugog zatočeništva ...............259

Vni SKRIVENIU OKUPIRANOJ SRBIJI .............................265

Kosta Timotijević: 0 ratnom skrivanju dr-a Fridriha Popsa .. 267

Silva Uskoković: U napuštenoj seoskoj staji............................277

Dragutin Brandajs: Preko ograde od bodljikave žice................284

Samuilo Kalderon: Moji najteži dani u okupiranom Beogradu . 293

IX DECA KOD PLEMENITIH LJUDI...................................297

Iris Zonenšajn Frajlih: Prekinuto detinjstvo..............................299

Rea Živković: Sećanja narat ....................................................301

X PODZAŠTITOM ........................................................313

Debora Ostojić: Bila sam u logoru na Sajmištu.........................315

Lili Tišma: Pod okupacijom u Zagrebu i Vukovaru ...................321

Blanka Policer: Sa majkom kodplemenitih Ijudi .......................327

Vera Tomanić: Jevrejka u Beogradu .........................................332

XI LEKARI .................................................................337

Dr Etelka Najfeld: Srećno, kume Igore!....................................339

Dr Jelena Išah-Hidvegi: Izvučena iz transporta za Treblinku .. 351

Dr Rafael Pijade: Saprinudnog rada dopartizana ....................356

EPILOG ..................................................................................361

Goran Babić: O dimu povrh krematorija...................................363

 

nazad