“Mi smo preživeli“

 

SADRŽAJ  knjige broj 2

PREDGOVOR ......................................................... 7

I DOM LAVOSLAV ŠVARC

Paula Hiršlcr: U kućicama. odvojeni od sveta ................................. 11

II U PARTIZANIMA

Silvana Mladinov: Splii - luka spasa i luka smrti ........................... 19

Alcksandar Dcmajo: Uvek za korak ispred smrti ......................... 25

Tirca Ginzbcrg: Mladost u godinama rata ..................................... 39

Lidija Vasović: Upartizanima, najugu Srbije ................................. 51

Lca Salcbcrgcr: Stazama Rapskog bataljona ................................. 57

Sara Mandclbaum: Nije bilo lako biti mlad................................... 69

Sida Lcvi: Uz teškoče. i malo sreče ................................................. 74

Đorđc Alpar: Zavet - nc pasti Nemcima u ruke ............................. 79

III PREŽIVELI LOGORE AUŠVIC, DAHAU, BUHENVALD, BERGEN-BELZEN, TENJE I DRUGE

Egon Štajncr: Doživeo sam 21. vek ................................................. 95

Eva Levi-Jovović: / oslobođenje dočekala u Aušvicu ............ 109

Vera Obradović: Od Sombora do Upsale ..................................... 118

Suzana Cenić: Blizanci i vivo eksperimenti ....................... 127

Josif Vesel: Aušvic - Buhenvald - Terezin ..................................... 137

Andrija Darvaš: Godine rata ............................................................ 144

Raul Tajtelbaum: Prizrenska elegija ............................ 160

Ivona Frajd: Nemac mi slučajno spasio život ............................... 186

Marta Staničkov: Do pakla i nazad ............................................... 195

Alisa Francuski: ,, Tata. boli li kada nas streljaju?" .....................201

Mirko Najman: Stradanje osječkih Jevreja ....................... 206

IV POD ITALIJANSKOM VLAŠĆU I U ŠVAJCARSKOJ

Frida Mel, dr Miša Mel, dr Eta NajfcId: Životni put Fride i Davida Mela ..... 223

Dr Sabetaj Robert - Puba Albahari: Od nemila do nedraga .......229

Nada Najman: To je ono čega se sećatn ...................................... 233

Mirjam Cajner: Dobro se dobrim vraća ........................................242

V U MAĐARSKIM ZATVORIMA

Eva Čavčić: Izbezumljeni od gladi ................................................ 251

Tibor Adam: Prezime Adam znači - čovek! ..................................262

VI PRINUDNI RADNICI IZ BORSKOG RUDNIKA I U UKRAJINI

Đorđe Fišer: Marš smrti od Bora do Crvenke i dalje.......................281

Zoltan Brajer, Ladislav Lošic, Deže Kenisberg: Na prinudnom radu u Ukrajini .....292

VII U OKUPIRANOJ SRBIJI

Sonja Baruh: Majci sam krila istinu o pogibiji dece ...................... 301

Maks Erenrajh: Romansa opasna po život ...........'........................ 317

Sava Bogdanov: Kako se Lea Rozencvajg spasila 1941. godine .. 332

Julijana Cirić: Godine skrivanja i straha........................................ 345

VIII PREKO ŠPANIJE

Bonka Davičo: Bili smo brži odsmrti .............................................. 351

Jaša Almuli: Da su samo znali svu opasnost....................... 352

Leon Davičo: Od Beograda do Kanade i natrag ............................ 370

IX ŠPANSKI DRŽAVLJANI

Rašela Noah-Konfino: Spasilo nas špansko držhvljhnstvo ..........329

X ALIJAT HANOAR

Armando Moreno: Spasavajući decu, spasao i sebe ...................... 323

Katriel Fuks: Putovanje izbegličkog deteta .....................................026

Miša Pas: U Erec, u slobodu .............................................................012

XI HILJADU RUZVELTOVIH GOSTIJU

Irena Danon: Od Sajmišla do Forl Ontarija ...................................423

Ela Izrael Delovska: Od logora do Amerike ................................431

XII U AUSTRIJI NA RADU

Vilhelm-Vili Vajs: Srpska imena - ulaznica za život ......................445

XIII U RATNOM ZAROBLJENIŠTVU

Ivan Brandajs: Bio sam ratni zarobljenik broj 6708 (KGF 6708) . . 451

Emil Klajn: Kako sam preživeo holokkust................................... . 459

Prilog 1: TABELARNI PREGLED LOGORA U JUGOSLAVIJI U KOJIMA SU BILI ZATOČENI JEVREJI

Prilog 2: JEVREJSKE OPŠTINE U JUGOSLAVIJI

Prilog3:  OBNOVLJENEJEVREJSKE OPŠTINE 1947. GODINE

REČNIK manje poznatih reči i pojmova ...................477


nazad