„Mi smo preživeli... 5“

2009 je iz štampe  izašla 5. i poslednja knjiga iz edicije „Mi smo preživeli“

(ISBN 978-86-903751-8-9)

 Knjiga košta 7.00 EUR ili u odgovarajućem iznosu u drugoj valuti + poštarina.

Ova knjiga kao i sve prethodne 4 knjige na srpskom jeziku i prve tri na engleskom jeziku mogu da se nabave u Jevrejskom Istorijskom Muzeju u Beogradu 

 

SADRŽAJ PETE KNJIGE “MI SMO PREŽIVELI…”

Predgovor                                                                                       13

I           U PARTIZANIMA                                                15

Andreja Preger: Jevrejska škola u Splitu školske godine 1942/43.             17

Oskar Danon: Sa pesmom na usnama i puškom o ramenu                       21

Samuel-Leo Grinvald: Spasavanje žena i dece u Đakovu                          59

Nenad Radošević (Natan Reiss-Rajs): Događaji i sećanja                        74

Dr Ruža Francetić: Humani lekar spasio me lažnom dijagnozom               89

Hagara Kajon-Debijađi: Život se morao nastaviti                                  101

Rahela Albahari Perišić: Bila je teška, ali časna borba protiv fašizma      107

Mila Mitić: Deca su postajala ljudi                                                     124

Josip Papo-Baro: Od 32 žrtve, samo se jednoj zna grob!                       133

Zdenka Siegler Kosak: Moj život od 1941. do 1945.                              143

Eduard Tauber: Porodicu spasili dobri ljudi                                         148

Moša Altarac: Moj spasilac Sava: mi smo pobedili!                              158

Josif Papić: Stradalnik u ratu i u miru                                                162

Rafael-Ratko Altaras: Borba za oslobođenje davala nadu za spas         169

Agneza Bezinović: Sjećanja 1941–1945.                                           183

 

II              U LOGORIMA                                           189

Dr Lazar Weinberger: Od logora do logora                                       191

Dr Mirko Kon: Broj B 11485                                                           199

Boris Braun: Bio sam broj 120598                                                  204

Moše Musafija: Odnosio sam leševe u jame                                    226

Hava Mihaeli: U život sa 26 kilograma                                           235

 

III              ITALIJA, ŠVAJCARSKA                              255

Nina Eškenazi: Po sećanju deteta                                                257

Đorđe Konforti: Tragedija i spas travničke porodice Konforti             261

Hinko Gelb: Krug stradanja…                                                      273

 

IV           POD ITALIJANSKOM OKUPACIJOM                    281

Estera-Stela Margalit: Život sa tek po kojom radošću                     283

Đorđe Alpar: Moj otac Andrija                                                     304

Rafael Garti: Dnevnik važnijih događaja od 6. aprila 1941.              309

 

V              SKRIVANJE NA TERITORIJI JUGOSLAVIJE          323

Bruno Brukner: Tišina sa Maljena                                                325

Ljubica (Buba) Milivojević-Poleksić: Priča o porodici Vajnštajn (Weinstein) iz Skoplja         336

Jakov Jaša Bararon: Sjećanja na rano djetinjstvo                           350

Leon Sid: Pirot                                                                          356

 

VI             ZAŠTIĆENI (MEŠOVITIM BRAKOM)                   369

Ljerka Magdić-Hofmann: Doživljeni užasi ni danas mi ne daju mira    371

Ljiljana Milojković: Mamin brak sa Srbinom spasio majku i mene        377

Jelica Marić Stefanović: Selo u Srbiji me prihvatilo, seljani spasili      380

 

VII       U NEMAČKOM ZAROBLJENIŠTVU                           387

Naftali Bata Gedalja: U oficirskim logorima                                   389

 

VIII    PEŠTANSKI GETO                                              405

Lea Fürth Kriesbacher: Moja majka leži pod asfaltom u Budimpešti       407

 

IX ZAPISNICI                                                           411

Arnold Kon: Tenja, Aušvic                                                               413

Oto Langfelder: Jasenovac                                                              424

Šarlota Rot: Sajmište                                                                     438

EPILOG                                                                                         443

Dušan I. Sindik: Pogled na prošlost Jevreja Jugoslavije                        445

 

X               PRILOZI                                                               459 

Prilog 1: Tabelarni pregled logora u Jugoslaviji u kojima su bili zatočeni Jevreji         461 

Prilog 2: Jevrejske opštine u Jugoslaviji                                                              465

Prilog 3: Obnovljene jevrejske opštine 1947. godine                                             470

Prilog 4: Sinagoge koje nisu porušene u Drugom svetskom ratu                               471

REČNIK manje poznatih reči i pojmova                                                                479 

Registar imena autora u svih pet knjiga                                                              485

Sadržaj prve knjige „Mi smo preživeli“                                                                489 

Sadržaj druge knjige „Mi smo preživeli“                                                               491 

Sadržaj treće knjige „Mi smo preživeli“                                                                494   

Sadržaj četvrte knjige „Mi smo preživeli“                                                              497   

 

NAZAD