Evropski dan jevrejske kulture

ove godine tema je: Obnavljanje!

 

Mjesec židovske kulture Osijek


Dan židovske kulture u nedjelju 4.9. s početkom u 17.00h

BEOGRAD

Beograd u nedelju 4. septembra 2022, u 20:00 časova