Obaveštenje o isplati iz Savezovog programa obeštećenja za preživele Holokaust

 

Savez jevrejskih opština Srbije više puta je napadan da onima koji su preživeli Holokaust nije, kako zakon nalaže, isplatio svih 20% od ukupne godišnje sume koju jevrejska zajednica dobija na osnovu Zakona o otklanjanju posledica imovine žrtava Holokausta bez živih zakonskih naslednika.

Ta tvrdnja nije tačna. Preživelima Holokaust je isplaćena celokupna suma.

U periodu od  31.7. 2017. do  31.7. 2018. izvršena je obrada podataka za isplatu preživelima Holokaust. Zaključno sa 31.7. 2018. okončan je posao oko provere podataka i neposredne isplate.

Ovaj period je različit od knjigovodstvenog perioda fiskalne godine ( period od januara do decembra) i zbog toga je dolazilo do zabune i zlonamernog tumačenja iznosa i isplate.

Rad na izradi formulara za podnošenje zahteva odvijao se u saradnji sa Klems Konferensom iz Njujorka.

Program je zvanično pokrenut početkom aprila 2017 godine. Za krajnji rok za podnošenje zahteva određen je 31.jul, 2017.

 

Potencijalni korisnici, preživeli Holokaust iz Srbije, su podeljeni u tri grupe prema tome gde se nalaze baze podataka u kojima se čuvaju njihovi podaci i dokumentacija o progonu, prikupljena na osnovu njihovih prethodnih zahteva za dobijanje nemačkog obeštećenja.

a)      Za preživele Holokaust koji žive u Evropi, Americi, Južnoj Americi, Australiji, i ostalim zemljama u svetu, najkompletnija baza podataka nalazila se u Klems Konferensu, odeljenjima u Njujorku, Tel-Avivu, i Frankfurtu. Klems Konferens je preuzeo na sebe da prema svojoj bazi podataka identifikuje potencijalne korisnike iz Srbije i obavesti ih o novom programu obeštećenja uz distribuciju formulara za podnošenje zahteva.

b)      Savez jevrejskih opština Srbije preuzeo je na sebe da prema svojoj bazi podataka identifikuje potencijalne korisnike koji žive u Srbiji, obavesti ih o novom programu obeštećenja uz distribuciju formulara za podnošenje zahteva.

c)      Ministarstvo finansija Izraela, na osnovu svoje baze podataka, preuzelo je na sebe da o novom programu obeštećenja, obavesti potencijalne korisnike koji žive u Izraelu uz distribuciju formulara za podnošenje zahteva.

 

Do 31.7. 2017. koji je bio krajnji rok za podnošenje aplikacija,  pristiglo je 648 zahteva za obeštećenje. S obzirom na to da nas je Klems Konferens izvestio da je informaciju i formulare o ovom programu poslao bez selekcije svim preživelim Jevrejima sa teritorije bivše Jugoslavije čija su se imena nalazila u njihovoj bazi podataka, od 648 pristiglih zahteva, odbačeno je odmah 68 jer peživeli nisu proveli nijedan dan tokom Holokausta na teritoriji Srbije. Za ostalih 580 zahteva,  koji su potencijalno imali pravo na obeštećenje, i koji su naveli da su deo ili ceo period Holokaust proveli na teritoriji RS, tek je trebalo pribaviti dokumentaciju.

 

Dokumentacija je pribavljana sukcesivno . Da bi oni čiji su zahtevi odobreni što pre bili isplaćeni i da ne bi čekali na preživele čija dokumentacija još nije bila potpuna,  pošli smo od 580 preživelih Holokaust i na osnovu tog broja smo napravili kalkulaciju.  Ukupna suma od 20% je podeljena na 580 zahteva i dobijen je iznos od 327 eura. Isplate su vršene sukcesivno po odobrenju svakog pojedinačnog zahteva.

Proces pribavljanja neophodne dokumentacije za preživele trajao je mesecima. Kako oni često nisu uspevali da dođu do svih potrebnih dokumenata, zaposlena lica SJOS su podatke potraživali i od Claims Conference New York, Claims Conference Tel Aviv, Claims Conference Frankfurt, Ministarstva finansija Izraela, Jevrejskog istorijskog muzeja, Istorijskog arhiva Srbije.

Paralelno je Savez prikupljao podatke državnih arhiva, matičnih knjiga, verskih opštinskih knjiga, kao i veliki broj knjiga koje se bave Holokaustom u Srbiji.

Koliko je ovo bio zahtevan posao, govori činjenica da je svaki od podnosioca zahteva za obeštećenje bio više puta ponaosob kontaktiran, kroz intenzivnu i sveobuhvatnu telefonsku i pisanu komunikaciju sa preživelima koji uopšte nisu imali ili su imali nedovoljnu dokumentaciju o progonu. Poslato je više od hiljadu pisama i e-mailova preživelima Holokaust.

Do kraja 2017. ukupno 164 lica iz Srbije su dobila obeštećenje, dok je zahtev odobren za njih 170 iz Izraela i 78 za ostatak sveta.

Od januara zaključno sa julom 2018 isplaćeno je još 204 podnosioca zahteva iz Evrope, Izraela, SAD i ostatka sveta, odnosno  zaključno sa 31.7.2018,  broj preživelih Holokaust koji su podneli zahtev i koji ispunjavaju uslove iznosi 546. Od ovog broja, 530 je isplaćeno dok se za ostalih 16 i dalje čeka da oni pošalju bankovne instrukcije. 

Spisak i tačan broj po državama možete pogledati na linku https://www.dropbox.com/

U toku 2018. godine je stiglo još 25 zahteva iz celog sveta koji su obrađeni.

Sve gore navedeno govori koliko je posao bio obiman i zahtevan, ali ovo objašnjava da je posao ogroman, da se polako privodi kraju i da će svi prijavljeni koji ispunjavaju uslove dobiti zasluženi deo sredstava, pod uslovom da ispunjavaju sve uslove navedene Zakonom.