Izborni rezultati sa Skupstine 17.marta 2019 

modifikacija clanova Veca septembra 2019:

KANDIDATI ZA PREDSEDNIKA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD:

  1. Aleksandar Jinker je dobio 334 glasa
  2. Danilo Medić je dobio 5 glasova

Novi predsednik JOB je Aleksandar Jinker.

KANDIDATI ZA ČLANOVE VEĆA JOB

Red br.          Prezime I Ime       Dobijen broj glasova

1.                 Albahari Aron                            308

2.                 Popović Brane                          305

3.                Sablić Stefan                             303

4.                Salom Davor                             300

5.                Pavlović Branka                        300

6.                Erg Boris                                   281

7.                Slater Maja                                 272   (kao predsednica zenske sekcije po automatizmu clan Veca)

8.                Ivezić Dragan                            258

9.                Mevorah Vera                              54

------------------------------------------------------------------

10.              Salzberger Igor                           48

11.              Kon Slobodan                              32

12.             Gaon Dimitrije                               30

13.             Pijade Mia                                      21

14.             Mešulam Dina                                 4

15.             Raca Vladimir                                  4

16.             Jelenić Viktor                                    2

17.             Gadol Kaća                                      2

18.             Ristić Srđan                                     0

Za Veće su izabrani kandidati pod rednim brojevima 1-9.

KANDIDATI ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA JOB

Red br          Prezime I Ime            Dobijen br glasova

1                Goran Altaras                         325

2                Pola Rakić                              321

3                Branko Salzberger                  319

4                Marianne Vuković-Pal             313

5                Gordana Petronijević               312

6                Gabaj Olga                                  7

7                Beraha Viktor                               7

8                Papić Kuntić Danijela                   5

9                Đurišić Nada                                 5

10              Kontić Nebojša                              4

Za Nadzorni odbor su izabrani kandidati pod rednim brojevima 1-5.