SEMINAR U SOKO – GRADU


Soko-grad, jula 2007. – Seminar na temu „Mediji i religija“ održan je u  Soko-gradu 02 - 06. jula 2007. god. Seminar je organizovao beogradski ogranak Fondacije “Konrad Adenauer” (“Konrad Adenauer Stiftung” – “KAS”) iz Nemačke,  a domaćin je bio manastir “Soko-grad”, podno Sokolskih planina, koji je već neko vreme otvoren za kongresni turizam i rado prima učesnike raznih seminara, mahom sa religijskim temama. U istom periodu u manastiru se održavao i Godišnji sabor učitelja veronauke koji je okupio pravoslavne veroučitelje iz raznih delova Srbije.

Uslov za učešće na seminaru “Mediji i religija” je bio biti novinar u glasilima neke verske zajednice, ili imati učešća u programima sa verskom tematikom u drugim vrstama medija. Struktura učesnika je morala biti verski raznorodna, i prisutni su bili predstavnici pet od sedam zvaničnih verskih zajednica koje postoje u Srbiji: Srpske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve, Grkokatoličke crkve, Jevrejske zajednice i Islamske zajednice.

Program je bio organizovan celodnevno, sa pauzama za obroke i kafe, a radilo se punom parom do kasnih večernjih sati. Teme su bile vezane za savremene medije i nastup verskih zajednica u njima. Dati su predlozi kako programe i sadržaje verskih zajednica na pravi način medijski predstaviti. Skrenuta je pažnja na važnost javnog nastupanja predstavnika verskih zajednica u današnjem društvu i posebno na negovanje jezika tolerancije i razumevanja u međusobnom ophođenju. Sem ovih predavanja, učesnici seminara su završili i prvostepeni kurs novinarstva, gde se u radionicama radilo na glavnim novinarskim tehnikama: kako napisati izveštaj, reportažu, vest, kako uraditi pisani ili intervju pred kamerama …

Predavači su bili: g. Carol Lupu, “Bayerischer Rundfunk”, Nemačka; g. Miodrag Šorić, “Deutsche Welle”, Nemačka, kao i neki od učesnika seminara. Ispred “KAS”-a prisutnima se obratila i rad učesnika pratila gđa Claudia Nolte, zajedno sa gđom Jelenom Jablanov Maksimović, koja je bila glavni organizator seminara.

Učesnici seminara bili su: sestra Emanuela Žerdin, uredničko veće časopisa “Blagovesti”, Beograd; velečasni Mirko Štefković, odgovorni urednik časopisa “Zvonik”, Subotica; gđa Olenka Živković, uredničko veće časopisa “Dzvoni”, Ruski Krstur; gđa Ružica Galac Popović, član redakcije i Izdavačkog saveta “Biltena” SJOS, Beograd; g. Rifat Namliđi, Islamska zajednica, Novi Sad; g. Eldin Ašćerić, Islamska zajednica, Beograd; gđa Otilia Borosgyeri, novinar “Zvonika”, Subotica; g. Vladimir Cvetić, novinar “Blagovesti”, Beograd; g. Aleksandar Dragović, urednik časopisa za kulturu i islamske teme “NUR”, Beograd; gđica Kristina Mah, novinar “Biltena” SJOS, Beograd; g. Vladimir Rimar, Radio NS, Redakcija programa na rusinskom jeziku, Ruski Krstur; otac Veselin Stefanovski, SPC, selo Tršić, a tokom seminara učesnicima se pridružilo još troje mladih Novosađana sa RTNS, angažovanih i u glasilima SPC.

Učesnici su uzeli aktivnog učešća u radionicama na seminaru, što je ocenjeno vrlo pozitivnom ocenom i od strane organizatora iz KAS-a. Odlučeno je da će i u budućnosti biti seminara sa sličnom tematikom. Glavna ideja – rezultat seminara jeste predlog o formiranju zajedničke medijske agencije na usluzi svim verskim zajednicama, jednako u svrhu informisanja kao i prezentacije svake zajednice u medijima. Ovo podrazumeva i da svaka zajednica formira svoj sektor za PR (Public Relations - Odnosi sa javnošću) koji će direktno komunicirati sa ovom medijskom agencijom i sa javnošću. To će biti i sjajna prilika da verske zajednice međusobno stupe u dijalog, upoznaju se i sarađuju i komuniciraju putem svojih glasila.

Kao značajnu nuspojavu ovakvog seminara treba pomenuti i činjenicu da su svi učesnici kućama poneli pozitivne utiske, pošto je međusobna komunikacija bila stalno na zavidnom nivou, i da su osim sklopljenih poznanstava postavljeni i temelji budućih saradnji i čak prijateljstava.
 
                                                                                                                         Kristina Mah