Želimo Vas informirati o medjunarodnoj židovskoj kulturnoj sceni Bejahad 2001 koja će se održati od 29.09.2001 do 07.10.2001 na otoku Braču u Supetru Hoteli "Kaktus" /materijale o Bejahad 2000 koji su u štampanju ćemo Vam prvom mogućom prilikom poslati/.

 
Veselilo bi nas da što veći broj Židova porijeklom sa prostora ex Jugoslavije a danas žive u USA učestvuje na slijedećem susretu.  Cijenu boravka još ne možemo precizirati. O tome ćemo Vas informirati u slijedećem pismu.
 
Program koji bi želili realizirati je:
                                                 29.09 Svečana večera, otvaranje susreta i film "Bejahad 2000"
                                               
                                                 30.09 projekti sa natječaja
                                                         /2 projekta ujutro, 2 popodne/
                                                             plesno veče grupa "Forum" Zadar
                                                 01.10 projekti sa natječaja /kao gore 2+2/
                                                          večer sefardskih romansi- Rafael Kamhi band, Paris
 
                                                 02.10 Židovski Beč jučer i danas
                                                          Večer jidiš i izraelske muzike- Gojim band, Vienna
 
                                                 03.10 Dani jidiš kulture
                                                          jidiš melodije- Gojim band, Vienna
 
                                                 04.10 Dani jidiš kulture
                                                          Jidiš teatar Waršava u HNK Split
 
                                                 05.10 Židovski Solun jučer i danas
                                                          Obiteljski Šabat
 
                                                 06.10 Program 3 rabina
                                                          Havdala
                                                          plesna večer grupa "Forum" Zadar
             
                                                 07.10 Okrugli stol "Bejahad 2002"
                                                          zatvaranje susreta
 
Nadamo se da će i iz USA prispjeti nekoliko projekata. Krajnji rok za podnošenje projekata je 15.06.2001 a komisija će potom izabrati osam projekata koje će prezentirati i nagraditi. Autori izabranih projekata će biti pravovremeno obaviješteni.
Pod projektom podrazumjevamo, izložbu, koncert,promociju knjige, film, work-shop itd.Projekt sa imenom projekta i detaljnim opisom  šalje se na adresu Židovska općina 10000 Zagreb Palmotićeva 16, sa naznakom "Projekat- Bejahad 2001".
 
Istovremeno zajedno sa Savezom Jevrejskih opština Jugoslavije, medjunarodna židovska kulturna scena "Bejahad 2001"
raspisuje Nagradni konkurs za kratku priču sa židovskom temom.
Konkurs je anoniman. U obzir dolaze priče koje dosada nisu objavljivane.
Rad obilježen šifrom i otkucan treba poslati na jednu od adresa : Savez Jevrejskih Opština Jugoslavije 11000 Beograd, Kralja Petra 71 a ili Židovska Općina 10000 Zagreb Palmotićeva 16, sa naznakom "Kratka priča Bejahad 2001".
Rješenje šifre- ime i prezime, adresa i zanimanje autora treba priložiti u posebno zatvorenoj koverti.
Medjunarodni žiri će ocijeniti i nagraditi 3 priče.
Priče će biti prezentirane tokom susreta. Krajnji rok za podnošenje radova je 15.06.2001. 
Tekstovi mogu biti napisani na hrvatskom, srpskom, makedonskom ili slovenskom jeziku.
 
Molimo Vas da svakako o budućem susretu kao i o natječajima obavijestite sve zainteresirane, tj. Jevreje sa područja bivše Jugoslavije a koji danas žive u USA. 
Želimo naglasiti da je broj učesnika cijelog susreta ograničen na 250.
 

Od prosle godine da se podsetimo

 

Dragi prijatelji,

Nakon zaista uspješnog Sukota na Murteru, gdje nas se je okupilo 126 iz cijelog svijeta, odlučili smo se za korak dalje i dogovorili, da slijedeći susret organiziramo u Supetru na Braču. Obzirom na veliki interes, a relativno mali kapacitet hotela na Murteru ( 14o kreveta ), kao i nedostatak prostora u hotelu za kulturne manifestacije koje želimo realizirati, "selimo" se na Brač. Termin susreta je 16.o9.-24.o9.2ooo godine - hotel Kaktus !

Tokom susreta, u okviru novoformirane medjunarodne kulturne scene - Bejahad - (zajedno ), želimo prezentirati atraktivni edukativni ali i zabavni program, želimo se družiti sa svim Židovima porijeklom sa prostora ex Jugoslavije koji danas žive širom svijeta. Cilj susreta je, pronaći novi kulturni izraz, dati novu dimenziju i kvalitet našem Židovstvu. Želimo omogučiti interkulturalni dijalog u kome će biti svima omogućeno da zadrže svoje specifičnosti, ali u tom kulturnom pluralizmu nači eventualno novu rezultantu. Prilika je to da pokažemo svoje različitosti, ali da istovremeno demonstriramo, jednu od tako važnih naših osobina - toleranciju.   


Program: 

16.o9.2ooo zajednička večera - otvaranje susreta - film - Sukot na Murteru -

17.o9. - otvaranje izložbe umjetnika Židova Hrvatske ( selektor g-dja L. Ukrajinček)

- Žozeri ( Zagreb) - jidiš muzika

- Židovski identitet na prostoru ex Jugoslavije - prof. dr. I. Goldštajn

- Prikaz izdavačke djelatnosti Židovske općine Zagreb

Knjiga i Židovi - Slavko Goldštajn

- Kulturno društvo Šalom Freiberger

- muzičko večer - Soulfingersi - Zagreb ( ples )

18.o9. cijelodnevni program u organizaciji Jevrejske opštine Sarajevo

19.o9. cijelodnevni program u organizaciji Saveza Jevrejskih opština Jugoslavije i Makedonije

2o.o9. WORKSHOP - SEFARDI MEDITERANA -

- Dubrovnik i Židovi - prof. dr. I. Burdjelez ( Dubrovnik )

- Sefardi na tlu ex Jugoslavije - izložba slika

- Književno poslijepodne - David Albahari ( Calgary - Beograd )

- Progon i sječanja - kanadski fillm

- Muzika mediteranskih Sefarda - Lena Rothstein band ( Beč )

21.o9. - Sefardi Sarajeva - Jakica Finci ( Sarajevo )

- Sefardi Mediterana - izložba slika E. Serotta ( Beč )

- Književno poslijepodne - David Albahari

- Sefardica - Sarajevska jevrejska opština - film

- Muzika mediteranskih Sefarda - Lena Rothstein band

22.o9. Cijelodnevni izlet u Bol na Braču - Okrugli stol - Što napraviti 2oo1 godine ?!

Obiteljski šabat - vodi rabin Kotel Dadon - Zagreb

23.o9. Cjelodnevni program u organizaciji : rabin Kotel Dadon (Zagreb)

rabin Isak Asiel ( Beograd )

rabin Dovid Goldwasser ( New York )

Zatvaranje susreta - muzičko večer - ples - grupa Forum - Zadar

24.o9. rastanak


Cijena po učesniku : 

a) učesnici iz Jugoslavije, Makedonije i BiH 3oo.-DM

b) učesnici iz Hrvatske i Slovenije 32o.-DM

c) učesnici iz ostalih zemalja 36o.-DM

U cijenu je uračunat puni pansion tokom 8 dana kao i besplatan pristup svim navedenim manifestacijama.

Broj mjesta ograničen na 23o !!!

Rezervacija mjesta ( pismeno ) na adresu: Židovska opčina Zagreb

za Supetar 2ooo

fax : + 385 1 4922694

Uplata ( 5o% cijene ) do 1. Maja 2ooo !

===========================

U slučaju uplate, pa potom storniranja, vrača se cijeli iznos učesniku !!!

Sigurni smo da će to biti pravi doživljaj ponovo se vidjeti, družiti, diskutirati i planirati, plesati i smijati .

Biti će to prilika da ugostimo i sve dobronamjernike, da im pokažemo dugogodišnju židovsku kulturnu tradiciju ovih prostora i da eventualno nadjemo zajednički interes u novim susretima !! Kulturna različitost ne mora i ne smije biti uzrok konflikata, niti ugrožavanja mira. Što više, može biti prilika za obogačivanje i oplemenjavanje već postoječeg.

Radujemo se susretu u Supetru !!!

Šalamon dr Vladimir