Djakovo 2007

Održana je tradicionalna komemoracija na Jevrejskom groblju u Đakovu u spomen na žrtve Holokausta.

Komemoraciji je prisustvovalo oko 200 pripadnika jevrejskih opština iz iz Osijeka, Zagreba, Sarajeva, Beograda, Novoga Sada, Sombora, Niša, Prištine, gostiju iz Israela i Engleske i ostalih gradova. Sabirni logor u Đakovu je bio aktivan 1941. i 1942. godine. Tokom osam meseci kroz taj je logor prošlo oko dve hiljade Jevreja, većinom iz BiH, a mnogima od njih on je bio samo privremena stanica do Jasenovca, Aušvica i drugih logora.