Na redovnoj skupstini odrzanoj 21. maja 2017te smenjeno je rukovodstvo i tela JOB pa je izabrana privremena uprava u sastavu:

Dejan Jinker, Lana Djuric, Masa Djurisic, Isak Asijel, Zlata Babic


 

Vanredna Izborna Skupština JO Beograd   20.novembar 2016.

Rezultati:

Glasanje za Predsednika:

Kandidati

1.       Aron Fuks            150

2.       Jakob Salom       205

Većinom glasova izabran je Jakob Salom

  CESTITAMO ! 

Glasanje za članove Veća

Kandidati po redosledu glasova: 

1          Miroslav Grinvald (1948.)                                    245     (sa liste kandidata JS)  [Hevra kadisha]

2          Doc. Dr. Haris Dajč (1983.)                                    188   (JS)   Docent   [PP]

3          Dr Biljana Kohen (1955.)                                       179    (JS)  Spec. neuropsihijatrije  [socijala]

4          Danilo Medić (1971.)                                              167    (JS)  Preduzetnik

5          Liza Rojnik (1987)                                                  161    (AF)  Pedagog

6          Svetlana Bojović (1964.)                                       159     (JS)  Advokat  [pravna]

7          Slobodan Kon (1983)                                              158    (AF)  Revizor

8          Bojan Ratković (1970.)                                           158   (JS) Direktor  [investiciona]

     ispod crte

9          Maja Slater (1974.)                                                  154   (JS)

10        Boris Horvat (1971.)                                                149  (JS)

11        Nada Blam (1951)                                                     144  (AF)

12        Aleksandar Gaon (1949)                                        144  (AF)

13        Julija Caran (1978)                                                    135  (AF)

14        Dr. Maja Vajnštangl Damjanović (1950)               130   (AF)

15        Nikola Jovanović (1988)                                         128   (AF)

16        Zlata Babić (1946)                                                     104  (AF)

 

Glasanje za članove Nadzornog Odbora

Kandidati po redosledu glasova:

1          Marko Polak (1974.)                                               191   (JS)  Direktor

2          Doc. Dr. Dejan Popov (1971.)                              187     (JS)  Docent

3          Dr. Jasna Pecarski (1955.)                                     175    (JS) Spec.Anesteziolog

4          Maša Mitić Đurišić (1975.)                                   169     (JS) Pravnik

5          Jovan Krstić (1954.)                                                 166   (JS)  Pravnik

      ispod crte

6          Jakov Alba (1951.)                                                    148  (AF)

7          Dina Mešulam Jovanović (1961.)                          138 (AF)

8          Radmila Petrović (1947.)                                       130 (AF)

9          Boško Đurica (1991.)                                               125 (AF)

10        Gordana Petronijević (1947.)                                 121 (AF)

Slike sa konstitutivne sednice Veca JO Beograd, novembar 2016

      
    Nazad na stranice MAKABIJADE