Vanredna Izborna Skupština JO Beograd

15. oktobar 2017.

Posle izbrojanih glasova, Izborna i Verifikaciona komisija su utvrdile:

Na Vanrednoj Izbornoj Skupštini JO Beograd, glasalo je 211 članova.

Glasanje za Predsednika:

Izabran je

1.       Danilo Medić     187 glasova

Glasanje za članove Veća

Kandidati po redosledu glasova:

Izabrani su:

1.       Miroslav Grinvald           168

2.       Nela Papić                          132 (izabrana za Podpredsednicu JOB)

3.       Jakov Alba                          132 (izabran za Podpredsednika JOB)

4.       Nada Blam                          131

5.       Dejan Kalderon                131

6.       Ejtan Silbiger                     126

7.       Milica Cindrić                    123

8.       Dejan Popov                      110

Ispod crte

9.       Maša Mitić Đurišić            103

10.   Kaća Gadol                          101

Glasanje za članove Nadzornog Odbora

Kandidati po redosledu glasova:

1.       Dejan Jinker                       159

2.       Goran Altarac                    142

3.       Vanja Bubić                        137

4.       Svetlana Đurić                  135

5.       Pola Rakić                           133

Čestitamo novoizabranom rukovodstvu JO Beograd na izbornim rezultatima.

Kao sto to obicno biva - otpusten je NO pa je izabran novi ??? marta 2018te

Izabrani su sledeći članovi Nadzornog odbora:

1.       Beraha Isidora  

2.       Jelenić Viktor

3.       Jovanović Dina 

4.       Eškenazi Ivica    

5.       Raca Vladimir    


Na redovnoj skupstini odrzanoj 21. maja 2017te smenjeno je rukovodstvo i tela JOB pa je izabrana privremena uprava u sastavu:

Dejan Jinker, Lana Djuric, Masa Djurisic, Isak Asijel, Zlata Babic


 

Vanredna Izborna Skupština JO Beograd   20.novembar 2016.

Rezultati:

Glasanje za Predsednika:

Kandidati

1.       Aron Fuks            150

2.       Jakob Salom       205

Većinom glasova izabran je Jakob Salom

  CESTITAMO ! 

Glasanje za članove Veća

Kandidati po redosledu glasova: 

1          Miroslav Grinvald (1948.)                                    245     (sa liste kandidata JS)  [Hevra kadisha]

2          Doc. Dr. Haris Dajč (1983.)                                    188   (JS)   Docent   [PP]

3          Dr Biljana Kohen (1955.)                                       179    (JS)  Spec. neuropsihijatrije  [socijala]

4          Danilo Medić (1971.)                                              167    (JS)  Preduzetnik

5          Liza Rojnik (1987)                                                  161    (AF)  Pedagog

6          Svetlana Bojović (1964.)                                       159     (JS)  Advokat  [pravna]

7          Slobodan Kon (1983)                                              158    (AF)  Revizor

8          Bojan Ratković (1970.)                                           158   (JS) Direktor  [investiciona]

     ispod crte

9          Maja Slater (1974.)                                                  154   (JS)

10        Boris Horvat (1971.)                                                149  (JS)

11        Nada Blam (1951)                                                     144  (AF)

12        Aleksandar Gaon (1949)                                        144  (AF)

13        Julija Caran (1978)                                                    135  (AF)

14        Dr. Maja Vajnštangl Damjanović (1950)               130   (AF)

15        Nikola Jovanović (1988)                                         128   (AF)

16        Zlata Babić (1946)                                                     104  (AF)

 

Glasanje za članove Nadzornog Odbora

Kandidati po redosledu glasova:

1          Marko Polak (1974.)                                               191   (JS)  Direktor

2          Doc. Dr. Dejan Popov (1971.)                              187     (JS)  Docent

3          Dr. Jasna Pecarski (1955.)                                     175    (JS) Spec.Anesteziolog

4          Maša Mitić Đurišić (1975.)                                   169     (JS) Pravnik

5          Jovan Krstić (1954.)                                                 166   (JS)  Pravnik

      ispod crte

6          Jakov Alba (1951.)                                                    148  (AF)

7          Dina Mešulam Jovanović (1961.)                          138 (AF)

8          Radmila Petrović (1947.)                                       130 (AF)

9          Boško Đurica (1991.)                                               125 (AF)

10        Gordana Petronijević (1947.)                                 121 (AF)

Slike sa konstitutivne sednice Veca JO Beograd, novembar 2016