Izvestaj sa sastanka Zenske sekcije JOB  11. jula 2019

Uz degustaciju italijanskih belih vina proveli smo divno vece u druzenju i naucili o vinima od Mladena Sovilja

MLADEN: University Of Udine December 2014
BS, Viticulture and Enology