Jasenovac 2006

Donja Gradina

jasenovac.jpg (129067 bytes)  ulegnuta zemlja gde su humke stotina hiljada zrtava

jasenovac1.jpg (152067 bytes) upaljene svece oko humki za vreme opela

simboli tri naroda stradalog u Jasenovcu

jasenovac3.jpg (95148 bytes)