NAGRADNI KONKURS SAVEZA JOS

Obaveštavamo vas da Savez jevrejskih opština Srbije i ove godine raspisuje
Nagradni konkurs za radove na jevrejske teme.

To je 63. Nagradni konkurs!

 
Pozivamo sve jevrejske opštine/općine i srodne jevrejske institucije da
informaciju o ovome objave na svojim sajtovima i u svojim časopisima.

 U prilogu dajemo puni tekst oglasa:

 SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE

R A S P I S U J E

63.  NAGRADNI  KONKURS

za radove sa jevrejskom tematikom

 Iz oblasti:

1)         KNjIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)

2)         NAUČNI RAD

3)         MEMOARI I HRONIKE

 
Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade.

Žiri može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2019.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem meseca novembra 2019.

Radove slati na adresu: 

SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE / za Nagradni konkurs /

Kralja Petra 71 a/ III,

POB 30,

11000  BEOGRAD                

 

Obaveštenje o nagrađenim radovima 62. nagradnog konkursa Saveza 

  • I nagradu – Ženi Lebl, dobio je rad: „GDJE JE OSTALO ŽIDOVSKO BOGATSTVO? OPLJAČKANO, IZNUĐENO – U SLUŽBI OBNOVE ZEMLJE“, autorke Anne Marie Grunfelder, iz Zagreba, Hrvatska
  • II nagradu, dobio je rad: „GALAKTIČKA JEVREJKA“, autorke Eve Ras, iz Beograda
  • III nagradu dele dva rada: „BIBLIJA JE BILA U PRAVU – ARHEOLOŠKI I DOKUMENTARNI DOKAZI NAVODA IZ BIBLIJE“, autora Arona Albaharija, iz Beograda i „DR NEHEMIJE SENFAJN – BIBLIOGRAFIJA ŽRTVE HOLOKAUSTA“, autora Miloša Damjanovića, iz Kosovske Mitrovice

Žiri je takođe doneo odluku da se dva rada nagrade kategorijom Otkupa. To su radovi:

  • „ČUDO U MAHALI IL KORTIŽ“, autora Abida Jarića, iz Zenice, Bosna i Hercegovina i
  • „FINANSIJSKO STANJE JEVREJA UOČI HOLOKAUSTA I PLJAČKA JEVREJSKE IMOVINE NA PROSTORU NDH – STUDIJA SLUČAJA : ILOK I RUMA“, autora Radovana Sremca, iz Šida

 

                        REZULTATI 54. NAGRADNOG KONKURSA   2010

Žiri u sastavu: akademik Predrag Palavestra, prof. dr Milan Ristović i   književnik i prof. Filip David, konstatovao je da je na 54. nagradni konkurs SJOS prispelo 34 rada iz svih oblasti.

Žiri se jednoglasno odlučio da nagradi sledeće radove:

Prvu nagradu „Ženi Lebl“ - dobio je rad pod naslovom: „JEVREJI U KRAGUJEVCU“, šifra: Trag u vremenu, autor: Staniša Brkić (Batočina) i Milomir Minić (Kragujevac)

2.    nagradu - dobio je rad pod naslovom: „PISMO IZ ŠPANIJE“, šifra: Povratak, autor: Milijana Čavić-Albahari Petrović (Malaga, Španija)

3.    nagradu - dobio je rad pod naslovom: „DNEVNIK POVLAČENJA 1915/1916 ČINOVNIKA MOŠE MEVORAHA“, šifra Mance, autor Danilo Šarenac (Beograd)

 

Žiri je preporučio dva rada za arhivu Jevrejskog istorijskog muzeja:

-         „FRAGMENTI O FIŠEROVIMA“, šifra: 3003946, autor: Ratko Racković (Ruma)

-         „SVEDOČANSTVA IZ JEVREJSKE 16“, šifra: Dorćol, autor Radivoje Davidović (Beograd)

 

Svečanost povodom dodele nagrada će se održati u četvrtak, 9. decembra 2010. sa početkom u 18.30h u Velikoj sali Jevrejske opštine Beograd, Kralja Petra 71A, II sprat


                                            SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE                                                         

O  B  A  V  E  Š  T  A  V  A

O REZULTATIMA 52. NAGRADNOG KONKURSA - 2008
Za radove sa jevrejskom tematikom

 

Žiri koji su činili: akademik Predrag Palavestra, prof.dr Milan Ristović i književnik i profesor Filip David, nagradio je sledeće radove:

 

A)   Iz oblasti  KNJIŽEVNOST   žiri je doneo odluku da  1. i 2. Nagradu ravnopravno dele radovi:

 

-          ŠARLOTIN KONAC             autor: DRAGAN DOLIĆ                iz Pančeva

-          NOKTURNO                       autor: RATKO Ž.MITROVIĆ           iz Beograda

Žiri ujedno pohvaljuje rad Zatvorenik, autor Ivan Jović i rad Važan esek, autor pok.Đorđe Lebović

 

B)     Iz oblasti  NAUČNI RAD   žiri je dodelio sledeće nagrade:

1.      Nagrada      rad: UTICAJ BALKANSKIH JEZIKA NA JEVREJSKO-ŠPANSKI JEZIK autor:  mr DIMITRIJE PEŠIĆ    iz Beograda

2.      Nagrada      rad: URBANISTIČKI RAZVOJ JEVREJSKE ČETVRTI –Nastanak i nestanak „Jevrejske male“ u Beogradu   

autor:  ALEKSANDRA SAŠA GAVRIĆ     iz Valjeva

Žiri ujedno pohvaljuje i preporučuje za arhivu muzeja radove

Muzej Staro sajmište, autor Verica Međo
Sinagoga u Pančevu (1907.-1956.)
, autor Milan Prosen

C)   Iz oblasti  MEMOARI I HRONIKE  žiri je dodelio sledeće nagrade:

1.      Nagrada            rad:  PRIČA O GRETI I JULIUSU MINHU    autor:  VESNA NIKOLIĆ      iz Velikog Izvora

2.      Nagrada            rad:  FILIP ŠVARC    autor: NIKOLA RAČIĆ    iz Vršca

Žiri ujedno pohvaljuje i preporučuje za arhivu muzeja radove:

 Sarajevski rabin-sin lažnog Mesije, autor Ženi Lebl 
Jakov M.Ovadija fanatik šaha
, autor Jovan G.Vuković


Savez Jevrejskih Opstina Srbije

REZULTATI 50. JUBILARNOG NAGRADNOG KONKURSA - 2006
ZA RADOVE SA JEVREJSKOM TEMATIKOM

Na ovaj tradicionalni anonimni konkurs pristiglo je ove godine 32 rada
iz sve tri konkursne oblasti.
 
Strucno ziri u kome su radili: akademik Predrag Palavestra, istoricar knjizevnosti Simha Kabiljo-Sutic, profesor istorije Milan Ristovic i knjizevnik i profesor Filip David, odlucio je da nagradi sledece radove:
 
 

A) Za naucni rad, esej i publicistiku


I nagrada - BAR-GIORA BEC, 1902.-1927. - sifra "Senior",
autor  Zeni Lebl, Tel Aviv, Izrael

II nagrada - EVA FISER, SLIKARKA - sifra "Pilcrow"
autor Nikola Racic, Vrsac

dve III nagrade:
 
ANTISEMITIZAM U SRBIJI - sifra "Drvo"
autor Sandra Radenovic, Beograd
   
CRKVA I KATOLICI NEZAVISNE DRZAVE HRVATSKE SPRAM SHOI - sifra "Sjena Jasenovca"
autor dr Anna Maria Gruenfelder, Zagreb, Hrvatska

B) Za knjizevni rad - roman, pripovetku ili pesmu


I nagrada nije dodeljena

II nagrada - PRIVREMENI POCINAK - sifra "Tivat"
autor David Mladinov, Boston, SAD
   
III nagrada - MUDRI LJUDI JUAN GAITAN - sifra "Ruth"
autor Milijana Cavic-Albahari, Malaga, Spanija

 

C) Za istorijsko-memoarsku gradju - hronike i secanja savremenika


I nagrada nije dodeljena

II nagrada - KVAZIMODO (FRAGMENTI O JEDNOM PRIJATELJSTVU) - sifra "Decembar"
autor Bosko Krstic, Subotica
 
dve III nagrade

NEOBUZDANA MLADOST sifra "Najdrazi zdericak"
autor Judita Krivokuca-Albahari, Beograd
  
MOJ PRIJATELJ BERGMER - sifra "Prijatelj"
autor Gradimir Djurovic, Beograd