MAKABIJADA   u Zrenjaninu 2019

30 jun - salaš “Debeli lad”  [pogledaj]

    

     Foto izvestaj sa naseg susreta