PROTESTI JOB NA STUDENTSKOM TRGU

PRVI PROTEST  28. juni 2019.

protesti 5. jula

      
    Nazad na stranice MAKABIJADE