Mirjana Lehner Dragic, akademski slikar

Sefardska Sinagoga Beograd  (detalj je na nasoj naslovnoj strani)

 

    BIOGRAFSKI PODACI

Rođena 28.7.1936. godine u Beogradu. Akademiju primenjenih umetnosti,  grafički odsek, završila je u Beogradu 1963. godine u klasi profesora Mihajla Petrova. Član ULUPUDS-a od 1970. godine. Ima status slobodnog umetnika od 1965. Po završetku studija bavi se  ilustrovanjem, opremom knjiga, likovno-pedagoškim  radom i slikanjem. 1971-1972. srednja škola za oblikovanje i dizajn  gde je  predavala opremu knjige i predmet dekorativno pismo.
Sarađivala je sa izdavačkim i novinskim kućama kao što su: Narodna knjiga, Prosveta, Tanjug, Zavod za udžbenika i nastavna sredstva. Bila je niz godina spoljni saradnik Arheološkog muzeja Srbije, Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika Novog Sada, Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika Jugoslavije, Muzeja grada Beograda, Vojvođanskog muzeja, u Sremskoj Mitrovici, odeljenja za arheologiju filozofskog fakulteta u Beogradu. U knjizi Lepenski vir, Dragoslava Srejovića (1969) godine, radila je umetničke crteže.
Studijska putovanja: Italija, Francuska  (1970-71), Grčka, Izrael. Slike Mirjane Dragić Lehner nalaze se u privatnim kolekcijama i državnim muzejima u zemlji i inostranstvu.
U dečijem vrtiću "Leptirić" na staklu je oslikano tehnikom elbrašo 7.5 kvadratnih metara.

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1970 - Beograd, "Oblici" - kombinovana tehnika, galerija NU     "Veselin Masleša";
1970 - Cavtat, "Morsko dno" - kombinovana tehnika, galerija Kamen  mali i Albatros;
1973 - Beograd, "Poster za dečiju sobu", kombinovana tehnika, u holu  Malog pozorišta "Dušan Radović";
1973 - Tjentište, "Poster za dečiju sobu", kombinovana tehnika,      Omladinski dom;
1974 - Novi Sad, "Poster za dečiju sobu", kombinovana tehnika i ilustracije povodom Zmajevih dečijih igara u foajeu        Skupštine, na Iriškom Vencu i u vrtiću;
1977 - Ivanjica, "Pejzaži po Srbiji", akvareli, crteži, ulja,      Galerija mladih;
1977 - Mali Lošinj, "More i kamen", akvareli. kombinovana tehnika,    hotel Belveder;
1977 - Smederevska Palanka, galerija Doma kulture;
1979-Beograd, "Pesnikinja Desanka Maksimović kao inspiracija", akvareli, crteži, kombinovana tehnika, u biblioteci "Đorđe  Jovanović";
1985 - Ivanjica, "Pejzaži iz Arilja", akvareli, crteži, kombinovana   tehnika, Dom kulture;
1987 - Miločer, "Morski pejzaži", akvareli, crteži, kombinovana    tehnika, galerija Miločer;
1987 - Vukovar - "Obnavljanje", ekološka tema, akvarel, crtež,   kombinovana tehnika, galerija Cornakum;
1988 - Obrenovac, "Obnavljanje", ekološka tema, akvarel, crtež,   kombinovana tehnika, galerija Dom kulture;
1988 - Beograd, "Obnavljanje", ekološka tema, galerija Zečević
1988 - Atina - "I tu je prošao čovek" - ekološka tema, the second B.I.O. international conference “Bios in the Next Millenium”, akvareli crteži, kombinovana tehnika, galerija hotela Interkontinental;
1989 - Beograd, pejzaži, akvareli... BIGZ galerija;
1990 - Beograd, pejzaži, akvareli, jajčana tempera, crteži, kombinovana tehnika, galerija GSP;
1990 - Bor, "Od varnica do požara", ekološka tema, kombinovana   tehnika, Muzej rudarstva i metalurgije;
1991 - Beograd, "I tu je prošao čovek", ekološka tema, kombinovane  tehnike, galerija, biblioteka grada Beograda;
1991 - Čačak, "Sećanja i moji snovi", crtež, akvarel,jajčana tempera, Likovni salon doma kulture;
1992 - Belgrade - "The Danube, a River of Cooperation", The Fourth  Conference;
1993 - Beograd, "Mostovi života", akvarel, crtež, jajčana   tempera, galerija Kolarčevog narodnog univerziteta;
1993. i izložbu "Mostovi života";
1993 - Smederevska Palanka, "Blagoslov života", akvarel, crtež,    kombinovana tehnika, galerija Centra za kulturu;
1994 - Beograd, "Čipke moje tetke" (Erne Papo), kombinovana tehnika, Jevrejski istorijski muzej;
1994 - Sofija, "Čipke moje tetke" (Erne Papo), kombinovana tehnika, Jevrejski klub;
1995 - Subotica, "I tu je prošao čovek" i "Čipke moje tetke",   galerija Gerontološkog centra;
1998 – Sofija,  ESPERANSA98,  "Čipke moje tetke";
1999 – Arilje, "Sećanja i moji snovi", Kulturni centar  ;
2000 – Sofija, ESPERANSA2000, iz ciklusa "Čipke moje tetke", "Njih ne smemo zaboraviti" – ulja;
2001 – Novi  Sad, JONS, za praznik Hanuku, "Čipke moje tetke", "Njih ne smemo zaboraviti",  "Sinagoge";
2001-2002 - Zrenjanin, Centar duhovnosti , "Čipke moje tetke", "Njih ne smemo zaboraviti", "Sinagoge" i  crteži;
2002 Beograd, Galerija SINGIDUNUM, "Čipke moje tetke", "Njih ne smemo zaboraviti", "Sinagoge"
2002 Sofija, ESPERANSA2002, promocija Jevrejskog kalendara-kataloga                                                                              
2003 Sto godina subotičke sinagoge  u sali vjećnice

Značajna kulturna događanja u jevrejskim zajednicama

2003 Dani jevrejske kulture  JOB
2004 Dani jevrejske kulture JOB
2004 Esperansa Beograd

 Pored nekoliko otkupnih nagrada, kao najznačajnija nagrada  Godišnja nagrada ULUPUDS-a za likovno ostvarenje za 1993. godinu za izložbu “Mostovi Života”.

Godišnja nagrada  ULUPUDS-a 2003. za izložbu u Singidunumu “Čipke moje tetke Erne”.

Učestvovala na brojnim grupnim izložbama od 1969. do danas i to: Zlatno pero, Oktobarski salon, Majski salon, Crtež i mala plastika,  … Sa scenografijom “Violinista na krovu” za pozorište “Kralj David” učestvovala na  12. Međunarodnom trijenalu pozorišta scenografije i kostima u Novom Sadu.
Pojavljivala se na TV emisijama (RTS2, RTS3, ARTkanal, TVPolitika)   - Intervju "Zeleni prsten" i u ekološkim emisijama; više puta govorila i na raduju u sličnim emisijama - Putevi kulture, ekologija, Čekajući vetar...  kao i u štampi (dnevni listovi, časopisi...)

Likovno-pedagoškim radom  bavila se i u JOB-u, vodila likovnu sekciju “Leon Koen”.
Za pozorište ”Kralj David” uradila niz scenografija kao što su: “Mirjamina kosa”, “Violinista na krovu”, “Josif i njegova braća”,…

Član je i <THE BEN URI GALLERY> The London Jewish Museum of Art od 1995. godine.

Sa otvaranja izlozbe povodom EDJK 2007

  nedelja, 2. septembar 2007 izlozba slika i kompjuterske grafike "Sinagoga kao umetnicko nasledje"
            Mirjana Dragic Lehner, akademski slikar  i Marko Dragic