STALNA TELA:

Zenska sekcija

Sekcija Boraca i zatocenika

Omladinski klub     ima svoj   web sajt

Sportsko drustvo Makabi 

Hor Braca Baruh  - link sa proslave 125 godina

Plesna grupa "Nahar Haesh"   ima svoj web sajt

Pozoriste "Kralj David"  - link na predstavu u Novom Sadu

Sekcija za hebrejski jezik 

 

 

POMOCNA TELA - komisije:

Finansijska

Oneg Shabat (Verska sekcija)  uskoro web sajt Sinagoge

Komisija za kulturu

Socijalna

Investicije i odrzavanje

Zastita

Pravna

Memorijalna komisija

Hevra kadisa - zaduzena za staranje o jevrejskom groblju

Popisna komisija

komisija za fizicko tehnicku i protivpozarnu zastitu

Stambena komisija

 

Naravno vrhovno telo je skupstina JOB,

a odluke donosi Vece JOB i izvrsava Izvrsno Odbor JOB

 

Zakoni o Crkvama i Verskim Zajednicama  i o Nacionalnim manjinama

Neki pojmovi i istorija Jevreja u Srbiji i Beogradu (uskoro link)