Beogradsko zabaviste u slikama neke davne sezdesete...

 

zabav999.jpg (345255 bytes) zabav9.jpg (246879 bytes) zabav8.jpg (303754 bytes)
zabav7.jpg (229249 bytes)
zabav6.jpg (185564 bytes) zabav5.jpg (222854 bytes) zabav4.jpg (220522 bytes) zabav3.jpg (158180 bytes) zabav2.jpg (232340 bytes) zabav11.jpg (250978 bytes)