Vanredna skupština odrzana 2. decembra 2018 je donela sledeću:

 

ODLUKU

Funkciju organa upravljanja JOB počev od 3.12.2018. godine do izbora organa upravljanja na Izbornoj skupštini Job obavljaće:

 

1.      Vajić Dubravko, predsednik

2.      Popović Brane

3.      Pišot Anat

4.      Sablić Stefan

5.      Salom Darko

 

Zadaci Privremene uprave su:

1.      Primopredaja.

2.      Obavljanje tekućih poslova iz nadležnosti JOB u punom mandatu

3.      Utvrđivanje stanja u poslovanju JOB.

4.      Isplata zaostalih dečijih dodataka i nastavljanje sa redovnom isplatom.

5.      Vraćanje dugova Osiguravajućem društvu, da bi se sprečilo raskidanje ugovora i uskraćivanje osiguranja članstvu.

6.      Priprema i organizovanje Izborne skupštine.

7.      Obaveštavanje članstva jednom mesečno o postignutim rezultatima odnosno problemima

 

 

1.      Za predsednika Privremene uprave, Vaić Dubravka je glasao 221 član, niko protiv, niko uzdržan.

2.      Za Popović Braneta glasalo je 219 članova, 2 protiv, niko uzdržan.

3.      Za Anat Pišot glasao je 221 član, niko protiv niko uzdržan.

4.      Za Stefana Sablića glasao je 221 član, niko protiv niko uzdržan.

5.      Za Darka Saloma glasalo je 218 članova, niko protiv, 3 uzdržana.