JCB Asset Management DOO Beograd-Stari Grad

Agencija za privredne registre ....

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

pod maticnim brojem 21337340  osnovana 17.11.2017

Шифра и назив делатности

direktor
6820 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима


Nela Papic

NADZORNI ODBOR
Име и презиме                           Функција
Аврам Израел             Председник надзорног одбора
Петар Ракочевић         Члан надзорног одбора
Јаков Алба                 Члан надзорног одбора
Мирослав Гринвалд     Члан надзорног одбора
Маша Митић Ђуришић     Члан надзорног одбора

Osnivacki akt

Firma ima Ogranak 1

JCB ASSET MANAGEMENT DOO BEOGRAD OGRANAK JCB SECURITY BEOGRAD

8020 - Услуге система обезбеђења

Саша Силбигер je zastupnik