Nazalost ovaj tekst je nepotpisan,
ali ga prenosimo u celosti

KOŠER KUHINJA

KAKVO MESO KONZUMIRAMO

Poštovani članovi Jevrejske opštine Beograd,

Proteklih meseci Uprava sinagoge je, u sklopu svojih zadataka,  konstatovala da su zgrada i instalacije u njoj u lošem stanju. To je bilo i očekivano, imajući u vidu godinu gradnje i skoro očekujuću stogodišnjicu. Uprava je pokušala da utiče na obezbeđenje kompleksa, da ostvari saradnju sa rabinom i uvid u rad Košer kuhinje i obdaništa.

Nakon svakog rada, pa i napred opisanog, slede rezultati, neki su vidljivi i prepoznatljivi, neke Uprava sinagoge nije prezentovala članovima Opštine kako bi zaštitila integritet pojedinih ličnosti, među kojima i rabina Isaka.

Kako se na pruženu ruku saradnje i pokušaja da se u delu funkcionisanja Košer kuhinje uspostavi minimalno potreban red i potrebne procedure, ne samo ne odgovora na pitano, već predloženo bagateliše, Upravi ne preostaje ništa drugo nego da se članovi Jevrejske opštine Beograd upoznaju sa sledećim:

1. Proteklih dana je konstatovano da je potrebno zalihe košer mesa dopuniti, pa je rabin Isak kao i proteklih 14 godina obezbedio profakturu za kupovinu papkara od „domaćina“. Fakturu je uredno JOB platila, čini se sve je rutinski, uobičajno kao i mnogo puta do sada, Isak će obaviti obredno klanje, tranžirati meso koje će se transportovati i koristiti za pripremu obroka u kuhinji.

2. Sa dokazom o uplati fakture za junicu, rabin Isak je, po treći put u proteklih dva meseca, zamoljen da omogući uvid predstavnicima Uprave sinagoge u objekat u kome se vrši klanje, kao i u uslove koje taj objekat (ne)ispunjava. Zamislite, JOB hoće da ima uvid u meso koje po dosta visokoj ceni kupuje.

3. I tu nastaje problem, rabin Isak uporno odobija saradnju, sračunatu da mu se pomogne i da košer meso koje praktično on isporučuje kuhinji bude veterinarski pregledano i označeno kao ispravno, i kao takvo dostavljeno u kuhinju pa i servirano korisnicima. Rabin Isak nalaže „domaćinu“ da vrati uplaćeni novac.

4. Namera mu je jasna: „prvo niko se neće mešati u moj biznis, pa i posao, i drugo Košer kuhinja će ostati bez mesa i neće isporučivati obroke. Za prestanak rada će biti kriva uprava JOB - što mi odgovara kao rabinu , jer sam se svrstao u grupu Glas razuma“.

Brojni korisnici Košer kuhinje će za izostank obroka okriviti Upravu JOB i jednim potezom eto tri koristi: za Rabina, za Isaka, ali i za Glas razuma.

5. Koliko je to legitimno za bilo kog rabina, pa i Isaka, procenite sami.

Ali nije tu kraj istine o košer mesu, sledi ne tako „veseli“ nastavak istine o košer klanju, pogledajte ga.

            U lancu dobavljanja namirnica za potrebe Košer kuhinje, posebno mesto zauzima meso - koje mora ispunjavati stroge uslove kašruta. Meso papkara i živine se dobavlja u organizaciji Rabina. Šta podrazumeva organizacija: kupovinu, klanje i transport mesa papkara i živine koje će se koristi u pripremanju košer obroka u našoj kuhinji i koje konzumiraju članovi Opštine.

            1. Papkar kojeg je Isak opredelio (kupio) dovoze sa „veterinarskim“ propisanim brojem na obredno klanje u prostor koji je rabin opredelio.

            2. Gde se obredno kolje? U improvizovanim pomoćnim prostorijama  individualnog domaćina čiji prostor za klanje ne ispunjava ni uslove za klanje za sopstvne potrebe, a kamoli stroge uslove za klanje za potrebe  ljudske ishrane. Uslovi u kojima se stoka kolje su strogo definisani pozitivnm propisima Države. Nijedan od propisanih uslova prostora u kojem Rabin kolje nije ispunjen!

            3. Isak koji obredno kolje ne poseduje sanitarnu knjižicu, odnosno nije izvršio sanitarno zdravstveni pregled i nema potvrdu da je zdrav i da može da radi sa životnim namirnicama, pa i mesom. Na pitanje da li je obavio sanitarni pregled - kaže da ima ovlašćenje za obredno klanje. Inače „sanitarnu knjižicu“ danas imaju svi trgovci u prodavnicama, radnici u ćevabdžinicama, prodavci na pijaci. Isak je nema.

3.1. Radnci koji pomažu Isaku pri klanju su plaćeni, ali ni oni nemaju „sanitarnu knjižicu“. Inače i Isaku se plaća usluga klanja.

            4. Meso od zaklane životinje se veterinarski ne kontroliše, što je, naravno, mimo pozitivnih i strogih propisa Države. Meso nema neophodnu potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti i kao takvo se upućuje u, našu, Košer kuhinju. Skoro za neverovati da, u današnjim uslovima neko ima hrabrosti, a slobodno se može reći i drskosti koja se graniči sa suludošću da takvo meso dostavlja Košer kuhinji čiju hranu koristi više stotina korisnika. I ne samo to, tim i takvim mesom se hrane deca u Dečjem vrtiću JOB, najrizičnija kategorija dece od 3 do 6 godina.

Ne samo da je neverovantno, strogo je zabranjeno i kažnjivo, već podleže i krivičnoj odgovornosti ukoliko dođe do neželjenih posledica kod konzumenata mesa - obroka u Košer restoranu i dečjem vrtiću.

Odgovaraće Predsednik Opštine, ali ne i Isak.

            5. Dalje, zaklano meso i delimično obrađeno se odmah transportuje kombi vozilom JOBa - koje ne ispunjava ni jedan sanitarno higijenski uslov, a ne retko i taxi vozilom.

6. Pre transporta meso, koje nije pregledano od strane ovlašćene institucije I NE POSEDUJE SERTIFIKAT O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI se, shodno propisima, ne priprema za transport (brzo dubinsko zamrzavanje).

Meso za košer kuhinju se transportuje odmah po klanju u najlon vrećama, na podu kombija ili taxi vozila.

7. Usput se prilikom prijema mesa u Košer kuhinji konstatuje da od zaklanog papkara, na kilo ili rastru odlazi pola bruto težine, pa tako od papkara koji teži više od 400 kg se dobija oko 200 kg mesa. Od 200kg dobijenog mesa, po pravilima karšuta, se koristi samo jedan deo, oko polovina, koji stiže u Košer kuhinju. Drugi deo mesa zaklanog papkara volšebno nestaje. Cena mesa dostiže frapantan iznos od oko 1200 dinara po kilogramu junetine.

Da pokušamo da svedemo. Papkar se kolje u improvizovanom prostoru koji ne ispunjava nijedan, Zakonom propisan, uslov. Isak nema potvrdu da je „zdrav“ da može da radi sa namirnicama. Meso se ne pregleda u ovlašćenoj laboratriji, odnosno nema, Zakonom propisanu potvrdu, da je zdravstveno ispravno i podobno za ljudsku upotrebu. Meso se ne zamrzava dubinski pre transporta, već se „vruće“ transportuje u kombi/taxi vozilu koje ne ispunjava nijedan propis do Košer kuhinje.

U Košer kuhinji se konstatuje da je od junice od 400 kg primljeno oko 100 kg košer mesa. Volšebno je nestalo oko 100 kg mesa. Gde je to meso, to Isak zna.

Sa živinom je slično. Kolje se u garaži supruge vlasnika privrednog društva koje obavlja poslove u Košer kuhinji od koga se živina i kupuje. Uslovi u klanici - seoskoj garaži - garažni u njima Rabin kolje. Posle klanja nema pregleda živine, meso se, bez veterinarske sertifikacije, stavlja u najlon džakove i transportuje u opštinskom kombiju do Košer kuhinje. Već smo rekli da kombi ne ispunjava niti jedan uslov za transport životnih namirnica. 

Živinsko meso nije pripremljeno za transport i čuvanje na propisani način, odnosno nije duboko zamrznuto. Rezime je isti kao i kod papkara. Ovoga puta cenama mesa se ne bavimo, to je predmet posebne opservacije.

Sve navedeno je gotovo neverovatno i frapantno. Postaje jasno zašto se u dugom nizu godina striktno onemogućava uvid u rad Košer kuhinje i dobavljanje namirnica. Čini se da je to „zabranjena zona“ ili jedna od zona posebnog uticaja Isaka.

I zaista enormno sreće, samo puke sreće da prilikom korišćenja mesa u Košer kuhinji nije bilo incidenata (stomačnih tegoba, trovanja). Sve je prepušteno sreći i Isaku.

Ili možda preciznije, incidenti su prikrivani. Poslednji incident se desio pre nekoliko dana kada su košer zaklani pilići kupljeni za potrebe jednog našeg člana i „zeleni“  vraćeni - naravno organoleptički vidljivo neispravni. Rabin je iz svog džepa izvadio 100 evra i refundirao novac za neispravne piliće.

Naravno „biznis“ sa mesom je njegov, pa kakava finansijska procedura, plaćanja posredstvom blagajne JOB, keš je prava mera. Otvara se, za sada da li samo sumnja, da je u pitanju „privatan“ biznis Rabina oko mesa papkara i živine?

SVAKI KOMENTAR JE, NEMA DILEME, SUVIŠAN. SVE ŠTO JE ČINJENO JE ZABRANJENO, KAŽNJIVO.

SVE ŠTO JE ČINJENO JE IZUZETNO OPASNO PO KONZUMENTE KOŠER HRANE, korisnike Klemsa, socijale i dece u vrtiću.

SVE JE TOLERISANO IZ NE ZNAMO KOJIH RAZLOGA.

DA LI JE RAZLOG RABIN?

AKO JE RABIN, PRAVDANJE ZA SVE ŠTO SE RADI, TEK ONDA SVE POPRIMA POSEBNE OBRISE DA JE LIČNI INTERES PODVEDEN POD ZAJEDNIČKI, SA MOGUĆIM NESAGLEDIVIM ŠTETNIM POSLEDICAMA.

KOME OVO TREBA ?

I na kraju, nije nebitno, pokušaji da se sa Rabinom OPISANI SLED DOGAĐANJA PRI KLANJU prevaziđe i da on klanje obavlja u propisanim uslovima, da se meso pregleda po klanju, da se transportuje ispravno, pa i pokušaj da se napravi „računica“ koliko meso košta i gde nestane polovina neto težine NE USPEVAJU.

Rabin odbija saradnju sa rukovodstvom JOB, odbija da se uspostave procedure koje su zakonom obavezne! Rabin je protiv logičnih promena, pa i rukovodstva JOB, on je sa drugima koji ga već dugo godina podržavaju i štite.

I u ovom konkretnom slučaju obrednog klanja „oni“ mu obezbeđuju zaštitu od koje nema zaštite.

Za zdravstvenu ispravnost namirnica - mesa, ko mari? Pa važan je najličniji interes, važan je sopstveni džep, a kakavo meso se konzumira, to je nebitno!

Šta to čini Rabin, u ime koga, ispred koga i zarad koga?

Kome smeta insisitiranje na uvođenu procedura i zakonitom radu, što aktuelno rukovodstvo JOB traži. Ili je to možda mnogo, možda treba nastaviti po starom? Za nastavak po starom i ovde opisanom se „zalažu“ glasnogovornici „Glasa razuma“ sa Isakom ili Isak sa njima.

Gde je tu rabin ?

Hoće li ovo biti tema na nedeljnoj skupštini, ili je možda Uprava JOB ili će možda sajber majstori „Glasa (ne)razuma“, hakovati „tužnu istinu“?

 

  INFORMATIVNA SLUŽBA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD

 

           Jevrejska opština Beograd

           Kralja Petra 71a, 11000 Beograd

           T: +381 11 2624 289

           E:  infojob@jobeograd.org 

           W: www.jobeograd.org 

 

______________________________________________
Opstina mailing list
Opstina@jobeograd.org
http://jobeograd.org/mailman/listinfo/opstina_jobeograd.org