VANREDNA SKUPŠTINA JEVREJSKE OPŠTINE BEOGRAD

ODRŽAĆE SE

 

U NEDELJU, 2. DECEMBRA 2018. GODINE

S POČETKOM U 12 SATI.

 

SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U VELIKOM HEMIJSKOM AMFITEATRU, NA HEMIJSKOM FAKULTETU (ULAZ B)

STUDENTSKI TRG 16

 

POZIVAMO VAS DA DOĐETE, VAŽNO  JE!

PONESITE LIČNU KARTU,

JER ĆE SE PRAVO GLASA UTVRĐIVATI PROVEROM U SPISKU ČLANOVA JOB I UVIDOM U LIČNU KARTU

 

Za Vanrednu skupštinu je predlaže se sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje dnevnog reda;
 2. Izbor 3 člana radnog predsedništva, 3 člana verifikacione komisije, 2 zapisničara i 2 overivača zapisnika;
 3. Opoziv organa JOB: predsednika, Veća i Nadzornog odbora;
 4. Izbor Privremene uprave JOB;
 5. Razno.

 

 

Dana 3.10.2018. godine, 77 dugogodišnjih članova Jevrejske opštine Beograd, podnelo je Veću Jevrejske opštine Beograd Zahtev za sazivanje Vanredne skupštine, na osnovu člana 17. stav 2. Statuta JOB, radi utvrđivanja odgovornosti i opoziva organa upravljanja JOB.

Pošto u roku, određenom Satatutom, Veće nije sazvalo traženu Vanrednu skupštinu, istu su sazvali podnosioci zahteva, kao što Statut nalaže.

            Veće i Kancelarija JOB nisu u traženom roku obezbedili administrativno-tehničke uslove za održavanje Vanredne skupštine, pa su podnosioci zahteva prinuđeni da ih sami obezbede.

            Razlozi sazivanja Vanredne skupštine su: predubok razdor i problemi u funkcionisanju cele jevrejske zajednice, koji su nastali u poslednjih godinu dana, od izbora sadašnje uprave JOB.

 

Organi upravljanja JOB odgovorni su za:

 1. pokušaj „poklanjanja“ Delti logora Topovske šupe (pismo Medića u prilogu br.1);
 2. netransparentan, ali očigledno nedomaćinski odnos prema materijalnim i finansijskim dobrima, tako da se veliki iznosi troše na plaćanje zaposlenih koji raspolažu imovinom, dok za dečije dodatke nema novca (prilog br. 2);
 3. uspostavljanje poslovnih i drugih veza sa ljudima koji nemaju veze sa zajednicom i izazivaju moralnu i materijalnu štetu (ugovor sa Živoradom Anđelkovićem-Žikom Paukom, prilog br. 3);
 4. nasilno uklanjanje članova Nadzornog odbora i Veća, koji su nameravali da rasvetle finansijske i druge problematične odluke rukovodstva JOB (slučaj poznat svim članovima JOB);
 5. pokušaj osnivanja drugog Saveza kako bi uspostavili punu kontrolu nad novcem dobijenim od države za žrtve Holokausta bez naslednika;
 6. zanemarivanje verskih aktivnosti i vređanje našeg rabina (Medićev dopis - prilog br. 4);
 7. zanemarivanje kulturnih, obrazovnih i zabavnih aktivnosti;
 8. ucenjivanje zaposlenih potpisivanjem podrške rukovodstvu i Mediću lično;
 9. predsednik JOB je čovek koji je u vreme prijema u članstvo JOB bio pripadnik druge verske zajednice, a tu činjenicu je prikrio kada se kandidovao za predsednika Jevrejske opštine Beograd (dokaz: već viđen dokument Srpske pravoslavne crkve). U svojoj dvadeset petogodišnjoj radnoj biografiji, promenio je nekih četrnaest funkcija od kojih su neke bile čisto političke prirode, neke kulturne, privredne pa čak i sportske ali se, iz nama nepoznatih razloga, nigde nije duže zadržao.
 10. podele i razdor, što su i ranije pokušavali neki sadašnji funkcioneri.

 

U nameri da Jevrejska opština što pre počne da funkcioniše na način na koji je decenijama funkcionisala, predložili smo uvođenje Privremene uprave, koja zaista nije predviđena Satatutom, ali je već postala praksa, i ovo bi bila četvrta u poslednjih 13 godina. Presedan je napravljen kada su u prvoj prinudnoj upravi bili Sofija Levi, Ela Rojnik, Laura Kapon-Spasić, Viktor Nojman i Ružica Ezgeta. 

 

Zadaci Privremene uprave su:

 1. Primopredaja
 2. Utvrđivanje stanja u poslovanju JOB.
 3. Isplata zaostalih dečijih dodataka i nastavljanje sa redovnom isplatom.
 4. Vraćanje dugova Osiguravajućem društvu, da bi se sprečilo raskidanje ugovora i uskraćivanje osiguranja članstvu.
 5. Priprema i organizovanje Izborne skupštine.

 

OD SVIH ČLANOVA JOB OČEKUJEMO DA DOĐU I POMOGNU DA SKUPŠTINA BUDE ODRŽANA MIRNO I NA DOSTOJANSTVEN NAČIN.

 

77 potpisnika Zahteva za sazivanje vanredne skupštine

 

Priloge možete da vidite na našem sajtu: http://job-glasrazuma2018.rs/