Da li su ovo falsifikovani pecati?

Protiv zapisnicara i overivaca zapisnika je podneta krivicna prijava sudu!

 

a ovde je i gospordin Ginzberg potpisao sa pecatom

pravi pecat !