Izložba u organizaciji JIM, održana u Konaku kneginje Ljubice, Beograd, 1998.