"Blic", 31. januar 2004. 
Uskoro publikacije o karakteristikama 29 etničkih manjina u Srbiji
 
SLOVENCI NAJSTARIJI, JEVREJI NAJOBRAZOVANIJI
 
I. Vušković


Beograd - Pripadnici slovenačke etničke zajednice su najstarija lica u populaciji stanovništa 29 manjinskih grupa, Jevreji su najobrazovanija zajednica, najviše nepismenih je iz romske i populacije Aškalija. Među licima sa nedovršenim osnovnim obrazovanjem najviše je Roma i Vlaha, poljoprivredom se najviše bave Rumuni i Vlasi, među ženama koje nikada nisu rađale najbrojnije su pripadnice lepšeg pola bošnjačke nacionalnosti, a na privremenom radu u inostranstvu najviše je Albanaca, Turaka i Vlaha. Ovo su samo neki od rezultata istraživanja "Etnički mozaik Srbije" i "Izbeglički korpus u Srbiji" koje je, na osnovu rezultata popisa stanovništa iz 2002.godine, uradilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava SCG uz pomoć Republičkog zavoda za statistiku i Centra za političku kulturu i obrazovanje.

- Prvi put u istoriji publicistike i statistike pojaviće se publikacija u kojoj će na jednom mestu biti prezentovani svi kvantitativni podaci o pripadnicima etničkih zajednica na prostoru Srbije - rekao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare ministar za ljudska i manjinska prava SCG Rasim Ljajić. Publikacija sa kompletnim i raznovrsnim podacima o etničkim zajednicama sa našeg područja, kako je najavio, biće objavljena za desetak dana.
Od 29 etničkih zajednica, koliko ih ima na prostoru Srbije (bez Kosova i Metohije), pripadnici 20 manjinskih zajednica su dosta stariji u odnosu na državni prosek, a među najstarijom populacijom su Slovenci. Prosečna starost pripadnika slovenačke nacionalnosti je 54,8 godina i u toj etničkoj grupi ima i najviše penzionera. Prema statističarima, ova populacija stanovništva svrstana je u kategoriju integrisanih lica, odnosno lica koja zbog starosti teško menjaju mesto prebivališta. Među najstarijim pripadnicima etničkih grupa su i Šokci sa prosečnom starošću od 53,9 godina, dok je prosečni starosni vek Nemaca 53,02 godine.
Najmlađi su Egipćani sa prosekom od 26,3 godine, Romi (27,52) i Aškalije (29). Najviše lica starijihi od 60 godina ima među Šokcima, 6,4 odsto, Slovencima (5,8) i Nemcima (4,5), dok najmanje ljudi starijih od 60 godina ima u populaciji Egipćana - 0,12 odsto, Roma (0,17) i Aškalija (0,19). U odnosu na ukupno stanovništvo, poljoprivredom se najviše bavi rumunska populacija 35,6 odsto, Vlasi (28,6) i Albanci, dok se tom vrstom delatnosti najmanje bave Egipćani (0,37 odsto), Goranci i Jevreji.
Jevreja, Grka, Rusa, Slovenaca, Čeha, Cincara, Turaka, Ukrajinaca i Šokaca nema u kategoriji nepismenih lica, dok su Jevreji najobrazovanija etnička zajednica od kojih 48,5 od ukupnog broja pripadnika te manjine ima više ili visoko obrazovanje. Žene koje pripadaju etničkoj zajednici Bošnjaka, njih 33,6 odsto, nikada nisu rađale decu, a na taj korak najmanje se odlučuju i žene iz zajednice Aškalija, Crnogoraca i Albanaca. Sa po jednim detetom najviše ima žena iz ruske etničke zajednice (32 odsto), vlaške i jevrejske.

Na privremenom radu najviše Albanaca

Od ukupnog broja stanovništva koje pripada jednoj nacionalnoj zajednici, Albanci su populacija koja ima najviše svojih ljudi na privremenom radu u inostranstvu. Van zemlje radi 26,1 odsto Albanaca, 17 odsto Turaka, 16,9 odsto Vlaha i 16,6 procenata Bošnjaka.