OTVORENO PISMO clanstvu JOB - koje uprava JOB nije htela da prosledi clanstvu?

 

Poštovani članovi JO Beograd,

 

U e-mailu od 1. avgusta pod nazivom Važne informacije – Sa lica mesta iseljavanja ili da li (ne) znate, koji je stigao od Uprave JOB-a pomenuto je i moje ime. Smatram da u interesu pravilnog obaveštavanja, JOB ima obavezu da svom članstvu prosledi ovaj odgovor. Za razliku od email-a na koji reagujem, a koji nije potpisan ni od predsednika ni od sekretara, nego od Uprave JOB-a, pismo koje čitate potpisujem svojim imenom i prezimenom. Ovu poruku šaljem i alternativnim mailing listama da budem siguran da će većina članstva moći da je pročita. Dugogodišnji članovi JOB-a me poznaju kao predsednika JOB od 2005. do 2008. i kao takav mogu sa ponosom da kažem da za vreme mog mandata nije bilo nikakvih afera u radu JOB-a. Stoga smatram da kao pošten i iskren Jevrejin, mogu doprineti da se neke stvari  objasne članstvu:

 

  1. Slažem se sa trenutnom upravom JOB-a da novac koji Savez deli opštinama treba da bude raspoređen na osnovu broja članova opštine. Takođe mislim da uvođenje profesionalizma u aktivnosti poput menadžmenta nekretnina vraćenih restitucijom treba da postoji, međutim tu se sva dalja slaganja završavaju.
     
  2. Skup koji su JO Beograd, Zemun i Priština održali 1. jula na drugom spratu zgrade u Kralja Petra 71a nije validan. Razlog tome je što taj Skup nije imao kvorum. Po važećem Statutu SJOS status delegata imaju delegirani članovi jevrejskih opština i članovi IO. Izveštaj Verifikacione komisije sa Skupštine SJOS navodi da 56 delegata ima pravo glasa. To znači da je za kvorum neophodno 29 delegata, a toliko ih nije bilo na drugom spratu. Bilo ih je samo 18 prema njihovom izvestaju. Skupština SJOS na trećem spratu koja se istovremeno održavala imala je kvorum. Bilo je prisutno 36 delegata i njihovo zasedanje je punovažno.
  3. Od trenutka kada je taj Skup-tri-opštine završen, počela je medijska kampanja sa izkazima koji nisu validni, jer tvrde da su održali skupštinu, izabrali organe ali unose zabunu među naše članstvo. Nema novoizabranih, nema drugog Saveza. Trenutno je jedini zvanični predstavnik svih Jevreja Srbije, registrovan u Ministarstvu pravde RS, Savez JOS na čelu sa advokatom Robertom Sabadošem.
  4. Bio sam prisutan 29. jula kad su članovi Izvrsnog odbora Saveza JOS probali da uđu u zgradu u ulici Kralja Petra 71a, za svoju 141. sednicu ali nisu mogli jer ni elektronskim karticama ni ključem nije bilo moguće otvoriti vrata. Mogu da pretpostavim da je ključ sa unutrašnje strane vrata bio zaglavljen. Sve što se dešavalo snimio je profesionalni TV kamerman i vidi se nedvosmisleno da ni ključ ni kartica ne otvaraju vrata. Ipak, IO SJOS, koji je imao kvorum, održan je pola sata kasnije u hotelu Park u Beogradu. I to je snimljeno. Doneta je jednoglasno odluka da nećemo više dozvoliti da se ovakve stvari dešavaju. To znači da će SJOS obezbediti dodatni prostor koji će služiti za primanje stranaka i održavanje sastanaka.
  5. Gore navedeno nas dovodi do priče iz pomenutog maila, gde se navodi da sam učestvovao u „iseljavanju Saveza”. Prava istina je da su se administrativne stvari i još neki nameštaj preseljavale u dodatne prostorije zbog opstrukcije rada IO Saveza.
  6. Pominje se nedolično ponašanje rabina Asiela. Mogu da posvedočim da je on od druge strane dobio veoma pogrdne uvrede koje ne želim da navodim, ali sam ih lično čuo. Prisutan član NO JOB pozvala je policiju da ospori pravo na preseljenje. Međutim, policija je konstatovala da se preseljenje vrši pravno valjano od strane zaposlenih u Savezu, uz prisustvo zamenika predsednika SJOS, i ono je nastavljeno.
  7. Sve vreme se manipulise parama – ko kome duguje. JOB tvrdi da Savez duguje njima 15 miliona (e-mail od 20. jula), Savez po zadnjem obračunu potražuje od JOB oko 1.6 miliona. A to sve po članu 22 Zakona po kojem dobijamo pare - koji navodi da jevrejske opštine, pa samim tim i JOB, i Savez treba da izdvajaju sredstva za preživele Holokausta i za buduće aktivnosti. Skupština SJOS je donela odluku da se izdvaja 30% za buduće aktivnosti i 20% za preživele. Ovo zaduženje JOB ne priznaje, pa SJOS odbija isplate nekih potraživanja JOB-u. Kao dodatak tu je i stari dug iz 2017. kada je JOB pozajmila pare od SJOS. Ja sam shvatio da je ovo koska razdora, pa ako nisam u pravu očekujem argumentovano razjašnjenje.  POGLEDAJ CIFRE
  8. Kao zaključak mogu samo da kažem da je ovakva podela po zajednicu veoma štetna. Jevrejski mentalitet je da svako ima svoje mišljenje i ne deli ga sa drugim Jevrejinom, ali ovakva situacija gde se prljav veš iznosi u javnost ne priliči našoj maloj zajednici. Zbog toga su neophodne velike promene.

 

Na kraju da pitam, da li je moguće da su članovi Uprave pokušali da stave nekretnine JOB pod hipoteku kod investicionih fondova u Londonu? Na svu srecu odbijeni su.

 

Članovi zajednice mi se privatno obraćaju za mišljenje i smatram da ovaj dopis koristi rasvetljavanju istine. Dao sam sve od sebe da dođem do tačnih informacija, a ne da prenosim rekla-kazala.

 

Šalom

Dr Raka Levi

 

Slike sa sastanka IO Saveza JOS