Odgovor na pismo NO JOB poslato 6. novembra o.g.

 

Zahtevam od JOB da objavi ovo pismo preko svoje e-mail mreze, jer me je NO JOB napao preko iste te mreze da pisem neistinu!

* * *

Dragi članovi NO JOB – dr Isidora Beraha (devojacko Izrael), Dina Mešulam Jovanović, Viktore Jelaniću, Vladimire Raca i Nebojša Kontiću- hvala na potpisanom pismu! Najzad znamo ko nam piše, a ja sam ponosan što sam ujedinio jednu jevrejsku porodicu u ostrašćcenosti, svi me prozivaju poimence u svojim pismima.

Vrlo sam iznenađen dragi NO što ste se našli prozvanim, ili niste dobro pročitali moje pismo ili niste razumeli sadržaj napisanog ili ???. Šta god da je u pitanju, ponoviću.

Dakle, članovi JOB-a su 25. oktobra dobili pismo od JOB-a sa pdf dodatkom u kojem gospođa Nela Papić sasvim jasno i transparento objašnjava poslovanje naše firme JCB Asset Menagment  i u kojem kaže:

2. Izgleda da su priče o broju zaposlenih u društvu vrlo interesantne određenim grupama naših članova. Zato ovom prilikom ističemo da društvo broji tri stalno zaposlena lica. Njihova mesečna primanja su RSD 374.534,00. Takođe na teret društva se isplaćuju i naknade članovima NO društva u bruto iznosu 284.808,00. Do sada je održano 29 sednica NO društva uz prisustvo zaposlenih.”.

Nakon toga ja šaljem pismo JOB-u u kojem piše: “Prvi put da smo pročitali šta neki primaju u našoj firmi (a mi smo njeni vlasnici). Malo mi je previše para otišlo Nadzornom odboru – oko 23.000 dinara svakom članu za svaki njihov sastanak? Možda su to komercijalni uslovi rada u Srbiji?”.   Treba da pitamo one koji rade u JOB za 25,000 mesecno svoje radno vreme.

Draga gospodo iz NO JOB, nadam da ste sada pažljivo pročitali i shvatili da NE ŠIRIM NEISTINE, ja govorim o Nadzornom odboru firme JCB Asset Menagment, čiji su članovi Avram Izrael, Petar Rakočević, Jakov Alba, Miroslav Grinvald i Maša Mitić Đurišić (informacije sa sajta APR-a, a tome mozete da pridjete i procitate jos ponesto na sajtu makabijada.com pod naslovom “Sta se desava u JOB i Savezu”), a ne o vama.

NO JOB mora da bude nezavisna institucija!

Dr ing Raka Levi, predsednik JOB 2005-2008