1990te

 

Vikica: Snimljeno 1992. godine u kibucu SHAR HA AMAKIM kada smo se dosli raspitati vezano za alia. Bio je to divan susret!

Slika iz Novog Sada: Tanja Jerkovic, Dina Sosberger, Natasa Pavlov, Oliver Jurlina, Eli Sosberger, Ljubomir Paljic, Milena Mikovic, Sonja Radulovic, Sinisa Radulovic, Daniel Kerenji slika je iz 1994. nalazila se u jednom od prvih brojeva "Hadashot"-a

Image28.jpg (189984 bytes)

   Ovu smo dobili od Mirne:  Nova Godina 19??

 

 

 

       HOME