Porodica Montiljo iz Sarajeva

nase Hane (Hanike/Bukice) Gašić Montiljo roditelji/stariji - a  mladji su Tamara i Dejan sa Miroslavom Gasicem

Porodica Hane (rodj. Kohen) i Mose Montilja sa 11 dece - 1917. (Hanikin tata je Menahem - broj 9)

Nonu Mose i sinovi Isak i Jozef 1917.

Hana, Isakova cerka 1928. (jedna od 6 Hanika, unuka bake Hane)

Rodjenje Rafe Montilja u bolnici na Kosevu 1943 - Otac Menahem i majka Flora sa malom Hanikom

Centropa video o porodici Montiljo <<<klikni da pogledas>

Tonski zapis sefardskih pesama koje peva akapela sarajlija Menahem Montiljo (1910-1981), Hanikin tata novembra 1980te [klik]

 Hanika, Miroslav, Tamara i Dejan  1987.


Montiljo familija sa prve slike:

1. David, umro 1938, imao sina Morica koji je umro u Izraelu 2014. Njegov sin David ima dvoje dece a njegova kćerka Renata ima sina, svi žive u Izraelu, Naharija.

2. Isak, ubijen u Jasenovcu 1941, njegova žena sa kćerkom (Hana na slici) odvedene u logor Đakovo, potom odvedene i ubijene u Jasenovcu 1942.

3. Jozef, preživeo rat krijući se. U prvom braku imao ženu, dva sina i jednu kćerku, odvedeni u logor Đakovo, potom odvedeni i ubijeni u Jasenovcu 1942. Godine 1949. odselio se u Izrael, u braku imao ženu i sina. Sada u Izraelu živi samo sin.

4. Luna, ubijena u Jasenovcu 1942, prethodno odvedena sa dve kćerke u logor Đakovo. Muž ubijen u Jasenovcu 1941.

5. Erna, živela u Derventi, ubijena u Jasenovcu 1941. zajedno sa mužem i kćerkom. Sin preživeo rat, iselio se u Izrael 1949.

6. Roza, živela u Zagrebu, ubijena u Jasenovcu 1941. zajedno sa mužem i dve kćerke.

7. Salamon, odveden i ubijen u Jasenovcu 1941, njegova žena i kćerka odvedene u Đakovo, potom odvedene i ubijene u Jasenovcu 1942.

8. Leon, bio u zarobljeništvu kao oficir. U prvom braku imao ženu i dve kćerke, odvedene u logor Đakovo, potom odvedene i ubijene u Jasenovcu 1942. U drugom braku sa ženom Ernom imao dvoje dece,  koji su se svi 1949.  iselili u Izrael. Sada u Izraelu žive sin Moric, sa porodicom i kćerka Hanika, takođe sa porodicom.

9. Menahem, preživeo rat zajedno sa ženom Florom, kćerkom Hanom (Hanikom) i sinom (Rafom). Porodica je spasena dobrotom Gavre Perkušića, nosioca medalje Pravednika.

10. Jakov, odveden i ubijen 1941. u Jasenovcu, nije bio oženjen.

11. Nisim, odveden i ubijen 1941. u Jasenovcu, nije bio oženjen.

  

nazad