Jevrejski Split

 

dub006.jpg (173762 bytes) Sinagoga u Splitu split-Tore.jpg (206546 bytes) 
Aron HaKodesh sa Torama (pre II sv. rata)
dub008.jpg (209474 bytes) U dovratcima isklesane rupe za Mezuzu u starom Splitu
dub020.jpg (65912 bytes) Menore uklesane na kamenju Dioklecijanove palate
oznacavaju deo palate gde je bio Geto
dub014.jpg (194389 bytes) Splitsko groblje na Marjanu  dub016.jpg (195700 bytes) dub018.jpg (62124 bytes)
spl.jpg (116946 bytes) terasa na rivi - sa Magen Davidom u ornamentima
spllit.jpg (61752 bytes) Split sa Marjana u predvecerje

 

 
    Makabijada HOME page