Sinagoga Bet Israel

 

 
Prva jevrejska opština u Beogradu sa upravom koja ima svetovnu vlast nad beogradskim Jevrejima formirana je 1866. godine. Njen prvi predsednik bio je  Jahiel Ruso. Opština se nalazila u Solunskoj ulici u zgradi sagradjenoj 1850 koja je poznata pod nazivom Stari dom ili Jevrejska škola ili Kal Viežu na Ladinu.

Novi dom Jevrejske sefardske opštine sagradjen je 1928 u Kralja Petra 71. Zemjište su poklonili jevrejski dobrotvori bracni par Mata i Rakila Levi kako za zgradu tako i za sinagogu u Cara Urosa - Bet Israel.

10. maja 1907. godine, hronicar Ignjat Šlang beleži da su beogradski Jevreji bili ponosni kada je kralj Petar I licno polozio temelj za novu sinagogu Bet Israel u ulici Cara Uroša 20. „Bili su srećni kada je Kralj odlikovao novu zastavu jevrejskog pevačkog drustva prilikom proslave dvadeset-petogodisnjice plodnog i uspešnog rada ordenom Svetog Save i tom prilikom čuli srdacne čestitke i reči hrabrenja milog Kralja; a njihovo odusevljenje dostiglo je vrhunac na dan 17. septembra 1908. godine, kada je Kralj sa Vladom prisustvovao osvećenju nove sinagoge”, piše rabin Slang.

Sinagoga je spaljena 1944 od strane nacista  i srušena 1945, opština je poklonila zemljište gradu Beogradu za kulturne svrhe i na njenom mestu je izgradjena Galerija fresaka.

plaketa na Galeriji fresaka

nazad