Elise Klein Julius Kreiner Poper Rasela i Marija Lebl Julius Hara Marija Avrama Mace Maks Pinkas Stajn

Nazad

Slika od pre rata - prepoznajete askenasku kapelu na askenaskom groblju, danas kapela za kremiranje na novom groblju