ZENSKA SEKCIJA JOB

Skupstina ZS odrzana 30. jula 2019.  i izabrana predsednica Maja Slater

prisustvovalo oko 50 clanica, glasanju pristupilo 53

Slika gore: Maja Slater se obraca Skupstini i predstavlja svoj plan rada

 * * *

Poštovani članovi Jevrejske opštine Beograd,

Obaveštavamo vas da je Izborni sastanak Ženske sekcije Jevrejske opštine Beograd održan u utorak 30.07.2019. sa početkom u 18:00 časova.

Na početku Izbornog sastanka konstatovano je da je prisustvovalo 46 članica sa pravom glasa. U uvodnoj reči gospođa Pola Rakić je pozdravila sve prisutne i zahvalila im se što su se odazvali na poziv. Naglasila je neophodnost vraćanja dostojanstva Ženskoj sekciji i apelovala da se ne dopusti da Ženska sekcija bude sredstvo za bilo čiju promociju. Naglasila je da ćemo uspeti ako svi budemo bili zajedno i ako se budemo poštovali.

Za radno predsedništvo izabrane su: Jadranka Stojković kao predsedavajuća, Pola Rakić i Hanika Gašić Montiljo kao članovi. Za izborno-verifikacionu komisiju izabrane su: Vesna Beličajević, Klara Alzulaj i Vesna Debijađi. Za zapisničara izabrana je Jovana Varon, a za overivača zapisnika Dijamanti Beraha Kovačević.

Odata je počast preminulim članovima JOB-a.

S ozbirom da, od kako je Sofija Francuski Levi izabrana za predsednicu Ženske Sekcije, sekcija nije imala odgovarajuće aktivnosti, na sekciju je dolazilo svega nekoliko žena, program je bio nekvalitetan s obzirom da se pričalo o privatnim stvarima koje nisu imale veze sa radom Ženske sekcije, a u nameri obnavljanja kvalitetnog međugeneracijskog druženja jednoglasno je opozvana Sofija Franscuski Levi.

U roku određenom za prijavljivanje kandidatkinja za predsednicu Ženske sekcije, prijavila se Maja Slater, koja je uspešno i na zadovoljstvo velikog broja članova vodila “Zlatno srce”. Maja Slater je iznela stav da je Sekciji neophodno više humanizma i poverenja, a manje politiziranja, da će prihvatiti obavezu sa radošću i da ima volju i energiju da radi u Sekciji, da bi se članstvu vratio dobar i pozitivan duh zajedništva.  

Na kraju sastanka, pre glasanja, izborno-verifikaciona komisija je prebrojala prisutne članice i konstatovala da je prisustvovalo 50 članica sa pravom glasa, što predstavlja veliki odziv s obzirom da je 30 članica potrebno za kvorum na Izbornom sastanku Ženske sekcije.

U 19:00 je otvoreno tajno glasanje. Članice su jedna po jedna pristupale glasanju sa ličnim kartama. Glasanje je završeno u 20:30. Izborno-verifikaciona komisija je konstatovala da se 53 članice odazvalo glasanju i da je Maja Slater izabrana za predsednicu Ženske sekcije sa 52 glasa, jedan glasački listić je bio nevažeći.  Izborni sastanak se završio u 21:15.

Želimo Ženskoj sekciji pod novim rukovodstvom uspešne i prijatne aktivnosti.
Izvestaj sa jednog druzenja  2019te