Letovanje u Sutivanu 1974

Prva smena

 

Druga smena

Treca smena

Marina Malecek (sad Stamac), Rahela Weinberger (Z"L), Zlata Kohen, ? , ? , ?, ?, Marko Ser
Dina i Rut Bing, ? ? ? ? lezi Darko Dajc, a stoji sa crnim naocarima Darko Winter