SUBOTICKA IZLOZBA

 


SINAGOGA, SUBOTICA

Ovog vikenda u Subotici, u okviru proslave koju su zajednicki organizovali Grad Subotica i Jevrejska opstina iz Subotice, otvorena je zajednicka izlozba Tugomira Bruknera - Bruna, Mire Lehner, iz Beograda, i Edite Izrael iz Subotice.

Izlozbu, koja je u predivnoj Gradskoj kuci, otvorila je Ministar kulture grada Subotice, gdja Ildiko Lovass, povodom 100 godina unosenja Tore, odnosno otvaranje Sinagoge.

Sinagoga, ciju lepotu nije mogla sakriti ni njena danasnja oronulost i nebriga, bila je mesto na kome se, pored bogosluzenja, odrzao i jedan dobar koncert jevrejskog hora ‘Goldmark’ iz Budimpeste. Bilo je lepo, prijatno i opusteno.

 

 

Branko Zivkovic

 

 

Pogledaj izlozbu radova na nasim stranama <Bruno>

Godišnjica deportacije subotičkih Jevreja

Izvestaj sa susreta u Subotici i riblje corbe na Palicu

Sinagoga u Subotici sagrađena je 1902. prema projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora i Deže Jakaba, saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije. Smelih i modernih arhitektonskih rešenja, savršenog sklada konstrukcije i dekoracije, smatra se jednom od najlepših sinagoga u ovom delu Evrope.

Skladna monumentalna građevina sa kupolom nad centralnim delom obogaćena je konstruktivnim inovacijama – kupola počiva na gvozdenoj konstrukciji koju nosi osam gvozdenih stubova. Tri ulazna portala vode u narteks iznad koga je prostor za žene, a četiri stepeništa na galeriju.

U umerenoj dekorativnosti, iako je osetan uticaj Lehnera, narodne umetnosti i Istoka, na ravnim površinama zidova floralni ili zoomorfni ornament samo prati portale, prozore, atiku, a u enterijeru se potcrtavaju konstruktivni elementi. Korišćena je opeka i bojena žolnai keramika.