IZBORI U JO Beograd 2021

 

Na izbore za predsednika, članove Veća i Nadzornog odbora JOB, održane 10. oktobra 2021. godine izašlo je 424 člana Jevrejske opštine Beograd. Nakon sprovedenog glasanja izabrana je sledeća uprava, sa sledećim izbornim rezultatima:

Predsednik JOB je Aron Fuks sa osvojenih 219 glasova.

Veće Jevrejske opštine Beograd je izabrano u sledećem sastavu:

1. Ivana Rob Pašajlić (pp)– 199 glasova
2. Ognjen Arnautović Diamant – 190 glasova
3. Julija Caran (pp)– 208 glasova
4. Dimitrije Gaon – 201 glas
5. Ivona Gačević Anticoli – 200 glasova
6. Rastko Stojković – 183 glasa
7. Igor Salzberger – 205 glasova
8. Slobodan Kon – 199 glasova

Nadzorni odbor je izabran u sastavu:

1. Boris Erg – 178 glasova
2. Davor Salom (predsednik)– 189 glasova
3. Suzana Kovačević – 182 glasa
4. Daniela Milinković – 180 glasova
5. Aleksandar Albahari – 193 glasa

CESTITAMO NOVOM RUKOVODSTVU

 

Na IV sednici održanoj 08.11.2021. odlučeno je da se formiraju komisije i radne grupe u sledećem sastavu:

Finansijska komisija – Nevenka Verber, Slobodan Kon, Aron Fuks
Pravna komisija – Andrej Janković, Nebojša Samardžić, Igor Salzberger
Verska komisija – Isak Asiel, Mina Pašajlić, Brane Popović
Komisija za investicije i održavanje – Dejan Bajić, Ivana Rob Pašajlić, Dimitrije Gaon
Komisija za organizaciju fizičko-tehničke i protivpožarne zaštite (bezbednost) – Iva Rajević, Dragan Dimović, Rastko Stojković
Komisija za kulturu – Vanja Ejdus, Sonja Vuković, Daniela Milinković
Socijalna komisija – Vesna Zarić Grinvald, Ivona Gačević Anticolli, Hana Salom
Hevra Kadiša – Davor Salom, Raka Levi(predsednik) + Jovanovic Judita kooptirana
Komisija za prijem novih članova – Aleksandar Belevski, Ognjen Diamant, Dina Salzberger
Memorijalna komisija – Radmila Petrović, Filip Belevski, Dragana Stojanović (predsednica), Davor Salom
Radna grupa za modernizaciju – Julija Caran, Aleksandar Belevski, Igor Salzberger, Filip Ejdus, Ognjen Rajević, Goran Alkalaj

Prethodna rukovodstva:

Sasa Jinker

Privremena uprava D. Vaic

Medic Danilo

Privremena uprava D. Jinker

Jakob Salom